Struktura szpitala

SOR – Szpitalny Odzdział Ratowniczy

Kierownictwo szpitala

Administracja