Struktura szpitala

SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownictwo szpitala

Administracja