Struktura szpitala

SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Stacja dializ

Zarząd

Administracja