Stacja Dializ

Pierwsze zabiegi hemodializy przeprowadzono w Szpitalu im. Barlickiego ponad 50 lat temu. Pierwotnie Pododdział Dializ stanowił integralną część Kliniki Nefrologii. W obecnej formie i lokalizacji Stacja Dializ funkcjonuje od listopada 2008r. 

Liczba stanowisk dializacyjnych:

  • 22 stanowiska dla chorych ujemnych wirusologicznie,
  • 2 stanowiska dla chorych zakażonych wirusami hepatotropowymi
  • 2 stanowiska dedykowane dla dializ „ostrych” oraz plazmaferez

 

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI STACJI DIALIZ

Zespół pielęgniarski Stacji obejmuje 33 pielęgniarki, w tym 18 specjalistek pielęgniarstwa nefrologicznego, nadzorowany przez Pielęgniarkę Oddziałową, Panią mgr Marię Adelt.

 

 

– LECZENIE NERKOZASTĘPCZE: HEMODIALIZOTERAPIA (hemodializa low-lux, high-flux, HDx, hemodiafiltracja, hemofiltracja, ultrafiltracja),

– hemodializy gościnne

– PLAZMAFEREZY.

– programy lekowe NFZ

  • Leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych hemodializowanych – CINAKALCET I PARYKALCYTOL
  • Leczenia niedokrwistości w okresie predializacyjnym (ERYTROPOETYNA)

W stacji dializ prowadzona jest stała edukacja chorych za pomocą autorskiego programu audiowizualnego dotyczącego leczenia nerkozastępczego.

W 2016 roku zainicjowany został program rehabilitacji ruchowej w trakcie sesji dializacyjnych za pomocą elektrycznych rotorów oporowych.

  • 42 291 95 90
  • 42 677 65 77
  • 42 677 66 31
  • 42 677 66 29
dr n. med. Rafał Zwiech
Kierownik Odzdziału - dr n. med. Rafał Zwiech