Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
  • Sekretariat do godz. 15:00
    42 677 66 99
  • Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
    42 677 67 04

Pielęgniarka oddziałowa

lic. Iwona Walczak

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii USK nr 1 jest miejscem działalności dydaktycznej i klinicznej Kliniki Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi.

Oddział dysponuje 19 łóżkami w 6 salach z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych na każdej sali.

 

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Zespół Oddziału Klinicznego Pneumonologii i Alergologii prowadzi działalność naukowo – kliniczną w dwóch głównych obszarach tematycznych: chorób obturacyjnych (astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP) oraz śródmiąższowych płuc. Jednym z wiodących tematów naszej aktywności naukowej jest zastosowanie telemedycyny w monitorowaniu przebiegu POChP.

Uczestniczymy również w badaniach klinicznych dotyczących farmakoterapii POChP. W leczeniu chorób układu oddechowego stosujemy najnowocześniejsze z dostępnych metod terapeutycznych, w tym wentylację nieinwazyjną (NIV), czy nosowej wentylacji wysoko przepływowej. Realizujemy szeroki wachlarz endoskopowych procedur diagnostyczno – terapeutycznych, a także z zakresu ultrasonografii – zarówno przezoskrzelowej, jak i przezklatkowej.

Oprócz badań o charakterze klinicznym prowadzimy także badania z zakresu nauk podstawowych, głównie patobiologii POChP i chorób śródmiąższowych. Od wielu lat uczestniczymy także w badaniach klinicznych leków przeciw zwłóknieniu płuc. Wyniki naszych badań publikujemy renomowanych czasopismach z listy „A”, a także prezentujemy je na konferencjach krajowych i międzynarodowych, takich jak Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Klatki Piersiowej (ATS), czy Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS). Większość pracowników Oddziału jest także członkami tych organizacji.