Darowizny

DAROWIZNA RZECZOWA

W sprawie darowizn rzeczowych (sprzętu medycznego, wyposażenia, itp.) prosimy o kontakt z Działem Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.
Kontakt: Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej,
tel.: 42 291-95-63

DAROWIZNA PIENIĘŻNA

Dary w postaci środków finansowych przekazywanych przez ofiarodawcę należy wpłacić na konto Szpitala USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi:
BGK o. Łódź 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001
Kontakt: Z-ca Głównego Księgowego,
tel.: 42 677-68-32

DAROWIZNA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Przekazanie darowizny może nastąpić tylko po uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.
Kontakt: Kierownik Apteki lub osoba upoważniona,
tel.: 42 677-66-22