Dane Kontaktowe
POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna
ul. Narutowicza 96
90-141 Łódź
 • Rejestracja
  42 677 69 10

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne udzielane w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki
i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Każdy ubezpieczony ma prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 3 razy w ciągu roku. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ.

Zakres świadczeń POZ:

 1. badanie i porada lekarska z zakresu chorób wewnętrznych i pediatrii oraz medycyny rodzinnej
 2. profilaktyka
 3. diagnostyka i leczenie
 4. rehabilitacja ambulatoryjna
 5. kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej
  (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
 6. promocja zdrowia i profilaktyka chorób

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, może skierować pacjneta jedynie na badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopię, kolonoskopię.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. osobiście w Centralnej Rejestracji
 2. telefonicznie poprzez call center
 3. za pośrednictwem osób trzecich

Świadczenia udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W pozostałych godzinach w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, należy korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ, dostępne są w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 

Zespół POZ:

 1. lekarz rodzinny
 2. lekarz pediatra
 3. pielęgniarki
 4. położne

Pracownicy jednostki