Dane Kontaktowe
Położna Środowiskowa
ul. Narutowicza 96
90-141 Łódź

Położna Środowiskowa

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

Opieka pielęgniarska i położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Zakres działalności

Położna sprawuje opiekę nad:

kobietą w ciąży

matką i noworodkiem

kobietą po operacji

kobietą w okresie menopauzy

oraz zajmuje się promocją zdrowia i profilaktyką