Kontakty

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im.N.Barlickiego w Łodzi ul.Kopcińskiego 22

Spis nr telefonów

Kancelaria

42 677 66 07

Sekretariat Dyrekcji

42 677 68 34

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

Sekretariat do godz.15:00

42 677 67 70

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 67 73

Kierownik

42 677 67 82

Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

Sekretariat do godz.15:00

42 677 66 98

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 67 04

Kierownik

42 677 67 17

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologia

Sekretariat do godz.15:00

42 677 66 99

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 67 04

Kierownik

42 677 66 97

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

Sekretariat do godz.15:00

42 677 66 64

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 66 70

Kierownik

42 677 66 62

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

Sekretariat do godz.15:00

42 677 69 49

Sekretariat do godz.15:00

42 677 69 55

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 69 42

Kierownik

42 677 67 80

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sekretariat do godz.15:00

42 676 76 40

Sekretariat Oddziału do godz. 15:00

42 677 66 43

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 66 44

Kierownik

42 677 67 20

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci

Sekretariat do godz.15:00

42 677 67 45

42 677 67 41

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 67 45

Kierownik

42 677 67 39

Oddział Kliniczny Otriatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Sekretariat do godz.15:00

42 677 67 25

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 67 33

Kierownik

42 677 67 25

Oddział Kliniczny Okulistyki z odcinkiem dla Dzieci

Sekretariat do godz.15:00

42 677 68 00

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 68 05

Kierownik

42 677 67 98

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat do godz.15:00

42 677 67 88

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 67 03

Kierownik

42 677 67 90

Oddział Nefrologii

Sekretariat do godz.15:00

42 291 95 97

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 291 95 93

Kierownik

42 677 66 34

Oddział Neurologii

Sekretariat do godz.15:00

42 677 66 94

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 66 85

Kierownik

42 677 66 94

42 677 66 78

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Sekretariat do godz.15:00

42 677 67 55

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 67 61

Kierownik

42 677 67 52

Stacja Dializ

Sekretariat do godz.15:00

42 291 95 90

Odcinek pielęgniarski po godz.15:00

42 677 66 38

42 677 66 32

Kierownik

42 291 95 77

Zakład Rehabilitacji

Rejestracja

42 677 69 34

Kinezyterapia

42 677 66 91

Kierownik

42 677 66 09

Zakład Radiologii

Rejestracja

42 677 66 51

Sekretaria do godz.15:00

42 677 66 48

Kierownik

42 677 66 48

POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rejestracja

42 677 69 10

Poradnia Okulistyczna

Rejestracja

42 291 95 45

Call center - Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

42 291 95 95

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Sekretaria do godz.15:00

42 677 69 81

Kierownik

42 677 69 83