Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
  • Sekretariat do godz. 15:00
    42 677 66 98
  • Odcinek pielęgniarski od godz. 15:00
    42 677 67 04

Pielęgniarka oddziałowa

lic. Iwona Walczak

Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział założony w 2013 roku o profilu pulmonologicznym i onkologii pulmonologicznej.

Część stacjonarną oddziału Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej stanowi baza 12 łóżek rozmieszczonych w 1, 2 i 3 osobowych salach na pierwszym piętrze szpitala. Sala bronchoskopowa wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt niezbędny do wykonywania badań endoskopowych a także niezbędny do monitorowania chorych i resuscytacji w przypadku stanu zagrożenia życia.

W oddziale dodatkowo jest sala zabiegowa przeznaczona do pobierania krwi, zakładania wkłuć dożylnych i zakładania drenów do jamy opłucnowej, wygodna poczekalnia dla chorych i ich rodzin, wydzielone pomieszczenie socjalne dla chorych i ich rodzin z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia socjalne dla personelu, pokój lekarski, pokój do badania chorych i sekretariat z gabinetem kierownika kliniki.

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Oddział Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej prowadzi diagnostykę chorób układu oddechowego i nowotworów płuc zgodnie z aktualnymi rekomendacjami postępowania w chorobach układu oddechowego przy użyciu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych. W trakcie diagnostyki wykonywane są badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria, body pletyzmografia, badanie dyfuzji tlenku węgla, testy wysiłkowe), obrazowe (zdjęcie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, badanie ultrasonograficzne), badania bronchofiberoskopowe (badanie klasyczne i przezoskrzelowa ultrasonografia EBUS).

Oddział prowadzi leczenie chorób układu oddechowego, w tym chemioterapię raka płuca.

W zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego od wielu lat Oddział Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej współpracuje z Zakładem Radioterapii szpitala im Kopernika w Łodzi oraz z oddziałami chirurgii klatki piersiowej w szpitalu im Kopernika i Wojskowej Akademii Medycznej, z Zakładem Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Poradnią Leczenia Bólu w Szpitalu im Barlickiego, oddziałami onkologicznymi w szpitalu im Kopernika.
W oddziale leczone są wszystkie typy nowotworów złośliwych płuc w każdym stopniu zaawansowania (najczęściej III i IV). Oddział dysponuje pełnym zestawem chemioterapeutyków dopuszczonych do leczenia raka płuca w postępowaniu systemowym standardowym.

W Poradni Chorób Płuc dla Dorosłych i Onkologii prowadzona jest diagnostyka chorób płuc i nowotworów układu oddechowego, w tym wstępne badania obrazowe i czynnościowe. Dodatkowo prowadzone są działania profilaktyczne i edukacyjne. W ramach poradni przeprowadzane są systematyczne kontrole kliniczne chorych po leczeniu. Dodatkowo wydawane są orzeczenia, opinie o stanie zdrowia, skierowania i wnioski.

Personel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Dodatkowo lekarze zatrudnieni w klinice przygotowują monografie, artykuły i wystąpienia w zakresie pulmonologii i onkologii.

W oddziale i w poradni przyklinicznej prowadzone są szkolenia w zakresie specjalizacji z chorób płuc.