Dane Kontaktowe
Pododdział Chorób Wewnętrznych
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
  • Sekretariat do godz. 14:30
    42 677 37 88
  • Pokój lekarski po godz. 14:00
    42 677 67 90

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Marta Swarzyńska

Pododdział Chorób Wewnętrznych

Oddział dysponuje siedemnastoma miejscami. Oddział pełni ciągły 24-godzinny dyżur lekarsko-pielęgniarski zapewniając przyjęcie chorych w stanach zagrożenia zdrowia. W oddziale znajduje się sala intensywnego nadzoru z 3 łóżkami  z  możliwością monitorowania podstawowych czynności życiowych, wyposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – leczniczy.

Lekarze pracujący w Oddziale Chorób Wewnętrznych udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki oraz  leczenia zachowawczego pacjentów z chorobami z szeroko pojętych schorzeń internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu: krążenia, oddechowego, metabolicznego. Lekarze świadczą również usługi konsultacyjne dla pacjentów innych oddziałów.
Wśród kadry lekarskiej są lekarze specjalizujący się zarówno w chorobach wewnętrznych, jak i kardiolodzy, hypertensjolog i nefrolog.

Ze względu na ważny aspekt, jakim jest w procesie leczenia szybka diagnostyka, istnieje ścisła współpraca z lekarzami innych oddziałów. Wszystkie badania pacjentów wykonywane są w pracowniach i zakładach na terenie Szpitala, tj. m.in.:
– badania laboratoryjne,
– echokardiografia,
– EKG
– 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
– próby wysiłkowe,
– spirometria,
– endoskopia przewodu pokarmowego,
– ultrasonografia,
– USG serca przezprzełykowe
– rezonans magnetyczny,
– tomografia komputerowa.

Profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek zapewnia najwyższy standard świadczonych usług oraz zapewnia życzliwą i przyjazną atmosferę pobytu.

Pracownicy jednostki