Dane Kontaktowe
Pododdział Chorób Wewnętrznych
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
  • Sekretariat do godz. 14:30
    42 677 37 88
  • Pokój lekarski po godz. 14:00
    42 677 67 90

Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00 42 677 67 03

oddzial.chorob.wewnetrznych@barlicki.pl

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Marta Swarzyńska

Pododdział Chorób Wewnętrznych

Lekarze pracujący w Pododdziale Chorób Wewnętrznych udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki oraz  leczenia zachowawczego pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu: krążenia, oddechowego, pokarmowego czy chorób metabolicznych. Lekarze świadczą również usługi konsultacyjne dla pacjentów innych oddziałów.

Wśród kadry lekarskiej są lekarze specjalizujący się zarówno w chorobach wewnętrznych, jak i kardiolodzy, hipertensjolog, diabetolog, farmakolog kliniczny.

Ze względu na ważny aspekt, jakim jest w procesie leczenia szybka diagnostyka, istnieje ścisła współpraca z lekarzami innych oddziałów. Wszystkie badania pacjentów wykonywane są w pracowniach i zakładach na terenie Szpitala, tj. m.in.:

– badania laboratoryjne,

– echokardiografia,

– EKG

– 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera,

– próby wysiłkowe,

– spirometria,

– endoskopia przewodu pokarmowego,

– ultrasonografia,

– rezonans magnetyczny,

– tomografia komputerowa.

 

Profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek zapewnia najwyższy standard świadczonych usług oraz zapewnia życzliwą i przyjazną atmosferę pobytu.

Pracownicy jednostki