Dane Kontaktowe
Centralny Blok Operacyjny
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Katarzyna Bojanowska-Pętlak

Centralny Blok Operacyjny

Zakres działalności

CBO prowadzi świadczenia w zakresie procedur okołooperacyjnych oraz operacji i zabiegów dla nw. jednostek:

 

CO – Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej
i Onkologicznej

NE – Oddział Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego

LA – Oddział Otiatrii i Onkologii Laryngologicznej

PL – Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej