Informacje dla pracowników

1. Koronawirus – zapobieganie i leczenie

2. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania
środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad
pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

3. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii i konsultanta krajowego w dziedzidzinie gastroenterologii dotyczace wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w zwiazku z epidemią COVID-19 (16.03.20)

4. Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020.

5. Koronawirus – Higiena

6. Koronawirus – Zalecenia

7. Koronawirus – Kwarantanna