Dane Kontaktowe
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Narutowicza 96
90-141 Łódź

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  • Pracownia Hematologiczna
  • Pracownia Biochemiczna
  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi
  • Pracownia Immunologii i Immunotoksykologii Układu Oddechowego

 

Pracownicy jednostki