Dane Kontaktowe
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Narutowicza 96
90-141 Łódź
 • 42 6776 614
 • 42 6776 923

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – pracownie diagnostyczne (Biochemia, Hematologia, Immunochemia, Analityka Ogólna, Koagulologia, Immunologia)
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi
 • Pracownia Immunologii i Immunotoksykologii Układu Oddechowego

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej:

 • badania  biochemiczne
 • immunochemiczne – m. in. markery sercowe, nowotworowe, hormony
 • badania koagulologiczne
 • badania analityki ogólnej – badanie ogólne moczu, badanie płynów z jam ciała
 • badania immunologiczne – alergologia, autoagresja, badania molekularne (PCR): Aspergillus, Candida, Pneumocystis jirovenci, proteinogram.
 • podstawowe badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej
 • badanie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowe BAL

Badania wykonywane są na podstawie skierowań z Oddziałów, Poradni Specjalistycznych, POZ. Istnieje również możliwość wykonania badań płatnych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej bierze udział w licznych kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych międzynarodowych. W jednostce wykonywane są badania w ramach programów NFZ oraz naukowych. Ponadto  w ZDL odbywają się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego oraz praktyki wakacyjne dla studentów analityki medycznej.