Informacje dla pacjentów

  • Przewodnik dla pacjenta - informacje ogólne
  • Przewodnik pacjenta ambulatoryjnego i szpitalnego
  • Programy profilaktyczne

Przewodnik dla Pacjenta szpitalnego

Witamy Państwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi – jednostce posiadającej:

  • status szpitala akredytowanego
  • certyfikaty zgodnie z normami ISO 9001, 27001 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych
  • certyfikat „Szpital bez bólu”
  • wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali – Bezpieczny Szpital

Dyrektor

Programy wczesnego wykrywania nowotworów płuc

czytaj

RODO

czytaj

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

czytaj

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

czytaj

Prawa i obowiązki pacjenta

czytaj

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

czytaj

Internetowe Konto Pacjenta – IKP

czytaj

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego leku – w tym odczynu poszczepiennego

czytaj

Godziny wydawania posiłków w oddziałach:

śniadanie 7.30 - 8.45
obiad 12.50 - 13.50
kolacja 16.30 - 17.30

Cisza nocna:

Obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

Magazyn odzieży

Magazyn odzieży chorych (korytarz w podziemiach pod Izbą Przyjęć) czynny:
pon. - pt. 7.30 - 14.30, soboty 8.00 - 12.00.

Przyjmowane lekarstwa

Jeśli przyjmujecie Państwo jakieś leki, koniecznie poinformujcie o tym lekarza prowadzącego. Nie należy zażywać leków, suplementów diety ani witamin przebywając w Oddziale, bez zalecenia lekarskiego.

Informacje o stanie zdrowia

Informacji Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez pacjenta w złożonym przez niego przy przyjęciu do szpitala oświadczeniu, udziela osoba wykonująca zawód medyczny. Informacje udzielane są tylko i wyłącznie osobiście w oddziałach. Nie udzielamy informacji telefonicznej o stanie zdrowia.

Odwiedziny

Szpital zapewnia możliwość codziennych odwiedzin Pacjentów przebywających w oddziałach zgodnie z Regulaminem Oddziału. Osoby odwiedzające zobowiązane są przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Oddziału.

Telefon

Możecie Państwo korzystać z telefonu komórkowego pod warunkami niezakłócania pracy urządzeń medycznych i korzystania z aparatu w sposób nieuciążliwy dla innych. Pacjenci mają możliwość korzystania z telefonu bezprzewodowego po uzgodnieniu z personelem medycznym.

Internet

Internet bezprzewodowy, bezpłatny, dostępny w obiekcie Szpitala. Nazwa punktu dostępowego - Hot Spot USK1.

Produkty spożywcze

Wszystkie produkty spożywcze przynoszone przez bliskich należy skonsultować z lekarzem czy nie kolidują one z dietą, planowanymi badaniami lub zabiegami. Nie należy przechowywać w sali chorych produktów o intensywnym zapachu. W przypadku, gdy posiadacie Państwo produkty łatwo psujące się możecie Państwo skorzystać z lodówki na oddziale - postępujcie Państwo zgodnie z zasadami umieszczonymi na lodówce.

Wartościowe przedmioty

Jeśli posiadacie Państwo ze sobą przedmioty wartościowe prosimy pamiętać, że są one przynoszone na własną odpowiedzialność, a personel naszej placówki nie odpowiada za nie. Przed pójściem na zabieg bądź badanie możecie Państwo oddać do pielęgniarki oddziałowej protezę zębową, sprzęt ortopedyczny, okulary itp.

Segregacja odpadów

W Szpitalu obowiązuje segregacja odpadów (kolor czerwony - odpady zawierające materiał biologiczny, np. krew, ślinę, mocz, kał itp.; niebieski/czarny - odpady komunalne).

Zakaz palenia

Na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Prawa pacjenta

Pełnomocnik Praw Pacjenta w Szpitalu dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 104, tel. wew. 908. W Szpitalu działa Zespół Etyczny, do którego można zwracać się z problemami natury etycznej za pośrednictwem pielęgniarek oddziałowych. Prawa pacjenta - tekst dostępny na tablicach informacyjnych w oddziałach.

“Ankiety satysfakcji pacjenta”

Formularze dostępne w miejscach usytuowania skrzynek na ankiety oraz na każdym oddziale na tablicy informacyjnej.

Wypis ze szpitala

Na koniec pobytu w szpitalu otrzymacie Państwo kartę informacyjną, która zawierać będzie najważniejsze kwestie dotyczące Państwa leczenia - dalsze wskazówki lekarskie, wskazówki pielęgnacyjne dotyczące samoopieki bądź opieki oraz wskazówki dietetyczne.

Koszty pobytu na wniosek pacjenta

Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu ponosi koszty pobytu od terminu ustalonego na wniosek Kierownika Oddziału zatwierdzonego przez Dyrektora.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Podczas pobytu w oddziale Pacjent ma prawo wglądu do wyników badań i dokumentacji medycznej w oryginale w obecności lekarza w pokoju lekarskim, z możliwością sporządzania notatek i zdjęć. Pacjent ma również prawo uzyskać kopie swojej dokumentacji medycznej (za każdą stronę kserokopii pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem) - w tym celu Pacjent może złożyć odpowiedni wniosek w Kancelarii szpitala. Szczegółowe informacje na tablicy w Oddziale.

Na terenie szpitala można korzystać z:

Płatnych usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Cennik usług i procedur dostępny w Izbie Przyjęć, Oddziałach, Kancelarii Szpitala, Dziale Monitorowania świadczeń Zdrowotnych oraz Punkcie Pobierania materiału do badania oraz w Zakładzie Radiologii.

Kawiarni/restauracji

Płatne posiłki (na miejscu lub na wynos) - hol główny szpitala (poniedziałek - piątek godz.7.00 - 17.00, sobota - niedziela 7.00 - 13.00, tel. wew. 854).

Biblioteki

Korytarz w podziemiach Szpitala, tel. wew. 850, czynna pon. - pt. w godzinach 9.00 - 15.00. Wizyty w oddziałach: pon., śr., pt. godz. 11.00 - 14.00.

Kiosku prasowo-książkowego

Hol główny Szpitala (parter), poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00.

Szatni dla osób odwiedzających (bezpłatna)

Czynna codziennie w godz. 7.30 - 18.30 (przy wejściu głównym do Szpitala).

Podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Budynek Główny Szpitala - wejście od ul. Kopcińskiego 22, Izba Przyjęć, Poradnie Specjalistyczne, Zakład Radiologii, budynek administracji - Stacja Dializ, możliwość poruszania się we wszystkich budynkach za pomocą wind.

Mszy Świętej

W kaplicy szpitalnej - niedziele i święta, godzina 9.00 (hol główny szpitala - parter). Obchód Ks. Kapelana z Komunią świętą w dni powszednie od godz. 6.30, w niedziele i święta po Mszy świętej. W nagłych wypadkach wzywać: Ks. Kapelana tel. (0-42) 678 35 22, tel. kom. 662 714 750. Wykaz parafii w pobliżu szpitala dostępny na tablicy informacyjnej w oddziałach.

Ogrodu wewnętrznego

Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe dla Pacjentów i odwiedzających.

W okolicy szpitala:

Urząd Pocztowy Łódź 31

Narutowicza 91 A - 50 metrów od budynku Szpitala.

Bankomat

Róg Narutowicza i Kopcińskiego EURONET, TESCO - Kopcińskiego 31 - PKO B.P. - 50 metrów od budynku Szpitala.

Hotel

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne UŁ, 90 - 232 Łódź, Kopcińskiego 16/18, tel. (042) 635 54 90, 635 54 60 - 100 metrów od budynku Szpitala.

Parking bezpłatny

Kopcińskiego 8; Kopcińskiego 16/18; Kopcińskiego 22 przed wejściem głównym; Tesco Kopcińskiego 31; Parking strzeżony płatny: na terenie Szpitala - wjazd od ul. Kopcińskiego 22, Narutowicza 100; Kopcińskiego 13/19..

Postój taksówek

Kopcińskiego 31 - 100 metrów od budynku Szpitala. Zamawianie bezpośrednio pod numerami radio-taxi.

Przewodnik dla Pacjenta ambulatoryjnego

Wejście do Centralnej  Rejestracji znajduje się od ulicy Narutowicza 96.

Bariatria

czytaj

W celu zapisania się do POZ dla dzieci lub dorosłych należy złożyć deklarację:

  1. Deklaracja wyboru lekarza
  2. Deklaracja wyboru pielęgniarki
  3. Deklaracji wyboru położnej

czytaj

Pacjent może rejestrować się do lekarza POZ i specjalisty

czytaj

Niezbędne dokumenty przy rejestracji w poradni

czytaj

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń bez skierowania

czytaj

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

czytaj

Odwoływanie wizyt

czytaj