Dane Kontaktowe
SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • Rejestracja planowa
  42 677 66 01
 • Rejestracja nagła
  42 677 66 00

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Renata Sobczak

SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Do stanu zagrożenia życia lub zdrowia zaliczamy m.in.:

 • utratę przytomności;
 • nagły i ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe;
 • urazy kończyn, złamania, zwichnięcia stawu;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • nagły ostry ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • drgawki.

Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Oddział składa się m.in. z następujących obszarów:

  • segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – gdzie odbywa się wstępna kwalifikacja i rejestracja pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitalnych,
  • resuscytacyjno – zabiegowego, w którego skład wchodzi sala reanimacyjna. Wyposażenie i urządzenie tego obszaru umożliwia monitorowanie i podtrzymanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, wstępne leczenie zatruć, opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów oraz podjęcie innych działań ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych i dzieci,
  • obserwacji – wyposażony w 5 łóżek niezbędnych do diagnostyki oraz udzielaniu pomocy doraźnej pacjentom nie wymagającym hospitalizacji,
  • wstępnej intensywnej terapii,

W ramach SOR wykonywana jest szybka diagnostyka pacjenta oraz kwalifikacja co do dalszego leczenia szpitalnego, specjalistycznego lub opieki ambulatoryjnej. Oddział wyposażony jest w sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia reanimacji i monitorowania funkcji życiowych, w tym między innymi w:

 • respiratory,
 • defibrylatory,
 • kardiomonitory,
 • zestawy do monitorowania czynności życiowych,
 • USG,
 • aparatury do szybkiego przetaczania płynów,
 • pompy infuzyjne i inne.

Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje we współpracy ze wszystkimi oddziałami klinicznymi szpitala, a w szczególności z oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurochirurgii i Onkologii CUN, Chirurgii Ogólnej. Szeroki zakres diagnostyki możliwy jest dzięki całodobowej dostępności do pracowni TK, RM, Rtg, USG, laboratorium, analityki, mikrobiologii, serologii i innych pracowni stanowiących zaplecze diagnostyczne szpitala.

W Oddziale pracuje wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Praca zespołowa pozwala na zapewnienie pacjentom kompleksowej i profesjonalnej usługi. Wejście oraz sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką organizacyjną Szpitala działająca w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019 poz.993), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego  (Dz.U. z 2019 poz.1213) oraz wydane w oparciu o powyższe przepisy wykonawcze.

 1. W strukturze SOR działają:
 • Oddział Ratunkowy,
 • Szpitalny Zespół Transportowy,
 • Rejestracja
 • Izba Przyjęć Planowych.
 1.  SOR udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
 2. SOR pełni jednocześnie funkcję Izby Przyjęć Szpitala, w szczególności w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do określonego oddziału Szpitala; weryfikacji konieczności hospitalizacji w oddziale wskazanym na skierowaniu dokonuje lekarz w/w oddziału, dokumentując wyniki badań – fizykalnego oraz zleconych badań diagnostycznych w Historii choroby SOR. W sytuacji , gdy w opinii lekarza, z uwagi na stwierdzony problem zdrowotny, pacjent wymaga hospitalizacji  w oddziale innym niż wskazany na skierowaniu, niezbędnym jest uzyskanie konsultacji lekarza oddziału, w którym ewentualnie wskazana byłaby hospitalizacja, z wpisem do Historii Choroby SOR.
 3. SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wstępną segregację pacjentów trafiających do SOR.
 4. Podjęcie działań w odniesieniu do pacjentów SOR odbywa się w oparciu o priorytety przyjęć:
 • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.
 1. Zadania Oddziału obejmują ponadto:
 • prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
 • organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
 • zapewnienie pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.