Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Nefrologii
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • sekretariat do godz. 15:00
  42 291 95 97
 • odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
  42 291 95 93

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Ewelina Pitrus

Oddział Kliniczny Nefrologii

Oddział dysponuje 13 miejscami opieki stacjonarnej z 2 miejscami intensywnego nadzoru medycznego. Jako jedyny w regionie oferuje kompleksową opiekę nad chorym z chorobą nerek w każdym jej stadium poprzez diagnostykę i leczenie szpitalne, opiekę w Poradni Nefrologicznej, wszystkie formy dializoterapii, przygotowanie do przeszczepienia nerki (nerki/trzustki) oraz dalszą opiekę w Poradni Leczenia Po Przeszczepieniu Nerki. 

Pracownicy Oddziału Nefrologii zapewniają wysokospecjalistyczną opiekę pacjentom we wszystkich stadiach choroby nerek:

1. 11 specjalistów w zakresie nefrologii w tym trzech w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej;

2. specjalistów w zakresie transplantologii klinicznej;

3. w zakresie chorób wewnętrznych – w tym dwie osoby w trakcie specjalizacji z nefrologii; stały zespół pielęgniarski – 10 pań posiada specjalizację pielęgniarską z nefrologii,

Oddziałowa uczestniczy w szkoleniu specjalistycznym pielęgniarek specjalizujących się z zakresu nefrologii; pacjenci objęci są opieką dietetyka, psychologa i opieką rehabilitacyjną).

Oddział Nefrologii ściśle współpracuje z zapewniającą 24-godzinną opiekę nerkozastępczą Stacją Dializ funkcjonującą w tej samej strukturze szpitalnej oraz Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej naszego Szpitala. 

 •  

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

W Oddziale Nefrologii prowadzi się diagnostykę i leczenie:

 • pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek ze szczególnym uwzględnieniem chorób układowych (zajęcie nerek w przebiegu układowych zapaleń naczyń, tocznia rumieniowatego i innych chorób o podłożu immunologicznym) oraz cukrzycowej choroby nerek. Możliwe jest wykonanie diagnostycznej biopsji nerki oraz w razie wskazań włączenie specjalistycznego leczenia immunosupresyjnego, a także wykonanie leczniczych plazmaferez w naszej Stacji Dializ
 • cewkowo-śródmiąższowych chorób nerek (w tym zakażenia układu moczowego)
 • nefropatii wrodzonych
 • nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego
 • ostrego uszkodzenia nerek
 • chorób nerek u kobiet w ciąży

Pacjenci po zakończeniu hospitalizacji kierowani są pod opiekę mieszczącej się tutaj Poradni Nefrologicznej (ok. 5 tys. porad rocznie). Pacjentów z anemią spowodowaną chorobami nerek możemy leczyć w ramach programu NFZ: „Leczenie niedokrwistości w przebiegu niewydolności nerek”.

W Oddziale Nefrologii opiekę medyczną mogą uzyskać pacjenci z chorobami nerek w różnym stadium ich zaawansowania. Chorym w schyłkowej fazie niewydolności nerek wybiera na jest i proponowana najlepsza forma terapii nerkozastępczej:

 • hemodializa (hemodiafiltracja; zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu)
 • dializa otrzewnowa: metoda ciągła/automatyczna
 • przeszczepienie nerki w tym przeszczepienie od dawcy żywego

Poprzez współpracę z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej naszego Szpitala oraz funkcjonującą tutaj Poradnię Po Przeszczepieniu Nerki w Oddziale zapewniamy:

 • kopleksową opiekę chirurgiczno-internistyczną chorym po przeszczepieniu nerki zarówno we wczesnym okresie po zabiegu jak i w odległym czasie
 • zapewniamy pełną diagnostykę biorcom w toku kwalifikacji do przeszczepienia nerki
 • prowadzimy program kwalifikacji dawców żywych do przeszczepienia nerki (kierownik Oddziału prof. Ilona Kurnatowska jest koordynatorem pobierania i przeszczepienia nerek od dawców żywych w województwie łódzkim).