Działalność naukowa

Działalność naukowa  kadr medycznych zatrudnionych w USK nr 1 im. N. Barlickiego, będących jednocześnie pracownikami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to realizacja grantów naukowych i projektów finansowanych z budżetu państwa oraz budżetu UE.  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada bogate doświadczenie w realizacji szeroko rozumianych projektów naukowych. Początkowo jednostkę wsparcia w zakresie badań klinicznych stanowiła Sekcja Badań Klinicznych (SBK) w strukturze Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIITT) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2019 roku SBK zostało przekształcone w samodzielną jednostkę o nowej nazwie Centrum Badań Klinicznych (CBK), natomiast w 2021 roku uruchomiono projekt rozbudowy CBK w wysoko wyspecjalizowane Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), zapewniające kompleksowe wsparcie w realizacji zarówno niekomercyjnych jak i komercyjnych badań klinicznych. Założeniem Projektu, który uzyskał finansowanie z Agencji Badań Medycznych (ABM), było zapewnienie scentralizowanej infrastruktury, poprzez rozwój jednostki z CBK w CWBK, uruchomienie  Ośrodka Badań Wczesnych Faz, zapewnienie skutecznych rozwiązań systemowych, jak również rozwoju zasobów ludzkich – na wzór modelowych standardów Agencji Badań Medycznych. Realizacja projektu na łączną kwotę ponad 11 mln zł rozpoczęła się w 2021 roku, a 29 marca 2022 miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w  UM w Łodzi.

Obecnie CWBK działa jako CRO/ARO i zapewnia kompleksowe wsparcie w ramach planowania, koordynowania i zarządzania jedno- lub wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi, korzystając z bogatego zaplecza i silnego wsparcia środowiska akademickiego.

Misją CWBK jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w prowadzeniu najwyższej jakości badań klinicznych, które mają za zadanie pogłębić wiedzę i odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące zdrowia człowieka oraz pomóc w wypracowaniu coraz skuteczniejszych terapii. Nasze portfolio badań obejmuje szeroki zakres chorób, w tym m.in: Onkologia, Hematologia, Kardiologia, Dermatologia, Neurologia, Choroby metaboliczne, Zaburzenia psychiczne, Choroby rzadkie, Pediatria, Reumatologia.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi  jest ośrodkiem zaangażowanym w badania kliniczne rozumiane jako: 

  1. badania kliniczne z  udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych i farmakologicznych  skutków działania jednego lub kilku badanych produktów leczniczych lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych  (badania komercyjne i niekomercyjne)
  2. eksperymenty medyczny (lecznicze i badawcze)