Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • Sekretariat do godz. 15:00
  42 677 67 70
 • Kierownik
  42 677 67 82
 • Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
  42 677 67 73

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Wlaźlik

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

Jest największym oddziałem neurochirurgicznym w regionie łódzkim. Chodzi nie tylko o liczbę posiadanych łóżek (40 sztuk) oraz zatrudnianych specjalistów neurochirurgów (8 pełnoetatowych specjalistów-neurochirurgów, w tym jeden dr hab. i 6 doktorów nauk medycznych), ale przede wszystkim o liczbę wykonywanych zabiegów i ich profil specjalistyczny. 

Liczba przeprowadzonych operacji rocznie przekracza 1800. Wykonujemy blisko 70% przeprowadzanych w województwie  operacji naczyniowych i  ponad 70% embolizacji tętniaków, 80-90% złożonych operacji onkologicznych układu nerwowego, takich jak choćby usunięcia nowotworów podstawy czaszki, operacji gruczolaków przysadki, czy nerwiaków kąta mostowo-móżdżkowego. 

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego jest największym oddziałem neurochirurgii w województwie łódzkim. Wykonujemy operacje mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i kręgosłupa, a także zabiegi endoskopowe, takie jak endoskopowe usuwanie guzów mózgu i rdzenia kręgowego. Zespół lekarzy i pielęgniarek stale dba o rozwój i szkoli się w najlepszych ośrodkach neurochirurgicznych w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Zabiegi wykonywane w naszej klinice obejmują:

 • Leczenie chorób nowotworowych, biopsje stereotaktyczne, usuwanie guzów mózgu, guzów móżdżku, guzów pnia mózgu, guzów szyszynki, guzów kąta mostowo-móżdżkowego, guzów przysadki, guzów kanału kręgowego; wykonujemy zabiegi z wybudzeniem, neuromonitoringiem, i neuronawigacją
 • Leczenie chorób naczyniowych, klipsowanie tętniaków wewnątrzczaszkowych, usuwanie zniekształceń tętniczo-żylnych, naczyniaków wewnątrzczaszkowych i przetok oponowych
 • Leczenie z zakresu neurochirurgii czynnościowej, leczenie choroby Parkinsona z zastosowaniem głębokiej stymulacji mózgu (DBS)
 • Leczenie urazów czaszkowo-mózgowych i kręgosłupa
 • Leczenie wodogłowia
 • Leczenie chorób kręgosłupa; dyskopatie szyjne z wykorzystaniem implantów, dyskopatie piersiowe, dyskopatie lędźwiowo-krzyżowe, przezskórne stabilizacje kręgosłupa
 • Leczenie chorób nerwów obwodowych, zespołu cieśni nadgarstka, zespołu rowka nerwu łokciowego, zespołu Bernhardta-Rotha (łac. meralgia paresthetica)

 

Posiadamy nowoczesny sprzęt, który zwiększa skuteczność zabiegów i bezpieczeństwo pacjentów:

 • Mikroskop operacyjny jest używany do wykonywania precyzyjnych zabiegów i skomplikowanych operacji mózgu i rdzenia kręgowego z wyższą dokładnością, jest on wyposażony w szereg funkcji, takich jak powiększenie, oświetlenie i wizualizacja kontrastu, które zwiększają skuteczność leczenia i bezpieczeństwo chorego.
 • Neuroendoskop to rodzaj endoskopu, który jest używany do przeprowadzenia małoinwazyjnych zabiegów podstawy czaszki, jest stosowany między innymi w leczeniu guzów przysadki.
 • Neuromonitoring śródoperacyjny służy do monitorowania funkcji nerwowych pacjenta podczas operacji, zapobieganiu uszkodzeniom nerwów podczas operacji, zwiększa ochronę ważnych struktur nerwowych podczas usuwania nowotworów.
 • Neuronawigacja (BrainLab) umożliwia zaplanowanie zabiegu poprzez wizualizację 3D struktur anatomicznych na podstawie rezonansu magnetycznego; plan zabiegu jest wykorzystywany podczas operacji, co zwiększa precyzję zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta na każdym etapie zabiegu.
 • Śródoperacyjna tomografia komputerowa jest przydatna w przypadku skomplikowanych operacji, gdzie lekarz może wykorzystać obrazy do precyzyjnego wykonania operacji, również pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu uszkodzeniom nerwów i mięśni podczas operacji.
 • Rama stereotaktyczna umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów wymagających bardzo dużej precyzji, takich jak głęboka stymulacja mózgu (DBS).

Wieloletnie doświadczenie naszych neurochirurgów w połączeniu z najnowszym zdobyczami techniki medycznej umożliwiają wykonywanie wielu wysokospecjalistycznych zabiegów. Jesteśmy jednym z wiodących ośrodków w Polsce, które zajmują się leczeniem operacyjnym nowotworów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Zakład Radiologii dysponuje dodatkowo nowoczesną Pracownią Badań Naczyniowych, w której radiolodzy interwencyjni wykonują małoinwazyjne zabiegi, do których należą

 • Angiografia
 • Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • Angioplastyka naczyń
 • Zabiegi przygotowujące do operacji zniekształceń tętniczo-żylnych czy guzów mózgu (np. stentowanie, embolizacja)