Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • Sekretariat do godz. 15:00
  42 677 67 70
 • Kierownik
  42 677 67 82
 • Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
  42 677 67 73

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Wlaźlik

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

Jest największym oddziałem neurochirurgicznym w regionie łódzkim. Chodzi nie tylko o liczbę posiadanych łóżek (40 sztuk) oraz zatrudnianych specjalistów neurochirurgów (8 pełnoetatowych specjalistów-neurochirurgów, w tym jeden dr hab. i 6 doktorów nauk medycznych), ale przede wszystkim o liczbę wykonywanych zabiegów i ich profil specjalistyczny. 

Liczba przeprowadzonych operacji rocznie przekracza 1800. Wykonujemy blisko 70% przeprowadzanych w województwie  operacji naczyniowych i  ponad 70% embolizacji tętniaków, 80-90% złożonych operacji onkologicznych układu nerwowego, takich jak choćby usunięcia nowotworów podstawy czaszki, operacji gruczolaków przysadki, czy nerwiaków kąta mostowo-móżdżkowego. 

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Oddział jako jedyny w regionie posiada właściwy sprzęt i dysponuje kadrą z odpowiednimi umiejętnościami,  umożliwiającymi stosowanie neuromonitoringu śródoperacyjnego – metody niezbędnej do ochrony struktur nerwowych w trakcie usuwania nowotworów mózgu położonych w obrębie ważnych ośrodków, oraz nowotworów rosnących wewnątrz rdzenia kręgowego. Ponadto jako jedyny ośrodek w regionie dysponujemy najnowocześniejszym aparatem do neuronawigacji sprzężonym ze śródoperacyjną tomografią komputerową.

W Oddziale Neurochirurgii Szpitala Barlickiego wykonuje się również, jako w jedynym w regionie, tak wysokospecjalistyczne procedury jak: stymulacja głęboka mózgu (zabieg stereotaktyczny stosowany w chorobach układu pozapiramidowego, np. w parkinsonizmie, a także w padaczce), diagnostyka wideometryczna  (w tym diagnostyka inwazyjna padaczki) i operacyjne leczenie padaczki (jest to kolejne pole, na którym oddział jest przodującym ośrodkiem w kraju). Ponadto jest jedyny ośrodek w regionie przeprowadzający biopsje stereotaktyczne.

Zajmujemy się także:

 • chirurgią kręgosłupa: wypadnięcia krążków międzykręgowych, choroba zwyrodnieniowa, kręgozmyki,
 • chirurgią nerwów obwodowych: zespoły cieśni, nowotwory, uszkodzenia urazowe,
 • urazami czaszkowo-mózgowymi oraz kręgosłupa i rdzenia kręgowego.