Dane Kontaktowe
Apteka Szpitalna
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
  • 42 677 66 26

Kierownik:

Mgr farm. Zdzisława Cywińska

Apteka Szpitalna

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą na rzecz szpitala w szczególności usługi farmaceutyczne obejmujące wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzanie leków recepturowych, udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, udział  w racjonalizacji farmakoterapii, współuczestniczy w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Ponadto, poza udzielaniem usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej ustalane są procedury dotyczące gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi na oddziały oraz dla pacjenta.

Apteka szpitalna zajmuje się zaopatrywaniem jednostek organizacyjnych szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dodatkowo odpowiedzialna jest za udzielanie informacji o leku oraz konsultacje z
zakresu optymalizacji farmakoterapii.

Pracownicy jednostki