Inne jednostki działalności medycznej

  1. Stacja Dializ
  2. Centralny Blok Operacyjny
  3. Apteka Szpitalna