Administracja

Jednostki Organizacyjne Działalności Ekonomiczno-Administracyjnej, Organizacyjno-Prawnej, Technicznej i Pomocniczej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

1. Jednostki organizacyjne podległe Dyrektorowi Szpitala:

1.1. Dział Organizacji i Nadzoru

1.1.1. Kancelaria

1.1.2. Sekretariat

1.1.3. Kontrola Wewnętrzna

1.1.4. Sekcja Dokumentacji Medycznej

1.2. Dział Kadr i Płac

1.3. Dział Informatyki

1.4. Dział Zamówień Publicznych

1.5. Audyt Wewnętrzny

1.6. Służba BHP

1.7. Starszy Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

1.8. Inspektor Ochrony Danych

1.9. Inspektor Ochrony Radiologicznej

1.10. Koordynator ds. Badań Naukowych

1.11. Dział Higieny i Epidemiologii

1.12. Dział Administracyjno – Techniczny i Aparatury Medycznej

1.12.1. Sekcja Administracyjno – Techniczna

1.12.2. Sekcja Aparatury Medycznej

 

2. Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:

2.1. Dział Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej

2.2. Koordynator ds. rozliczeń

 

3. Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu

3.1. Zastępca Głównego Księgowego

3.2. Dział Finansowo-Księgowy

3.2.1. Sekcja Księgowości

3.2.2. Sekcja Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych

3.3. Dział Kontrolingu i Gospodarki Aktywami Trwałymi

3.4. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

 

4. Jednostki organizacyjne podległe Naczelnej Pielęgniarce:

4.1. Centralna Sterylizatornia

4.2. Pracownik Socjalny

4.3. Magazyn Bielizny