Administracja

I. Jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi:

 

1. Jednostki  organizacyjne podległe  bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala:

Dział Radców Prawnych

Dział Organizacji i Nadzoru

a) Kancelaria

b) Sekretariat

c) Kontrola wewnętrzna

d) Sekcja Dokumentacji Medycznej

Audyt Wewnętrzny

Służba BHP

Starszy Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Koordynator ds. Badań Naukowych

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Akredytacji

 

2. Jednostki organizacyjne podległe Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Medycznych:

Dział Monitorowania Świadczeń  Zdrowotnych  i Statystyki Medycznej

Dział Higieny i Epidemiologii

Jednostki i komórki działalności medycznej działające w ramach  Zakładu Leczniczego – „Szpital Kliniczny nr 1”

 

3. Jednostki organizacyjne podległe Z-cy Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju Szpitala:

Dział  Administracyjno-Techniczny i Aparatury Medycznej

a) Sekcja Administracyjno-Techniczna

b) Sekcja Aparatury Medycznej

Dział Zamówień Publicznych

Dział Informatyki

 

4. Jednostki organizacyjne podległe Z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównemu Księgowemu:

Zastępca Głównego Księgowego

Dział Finansowo-Księgowy

a) Sekcja Księgowości

b) Sekcja Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych

Dział Kontrolingu i Gospodarki  Aktywami Trwałymi

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

Dział Kadr i Płac

 

 5. Jednostki organizacyjne podległe Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego:

Jednostki i komórki działające w ramach  Zakładu Leczniczego  „Zespół Poradni”

 

6. Jednostki organizacyjne podległe Naczelnej Pielęgniarce:

Centralna Sterylizatornia

Pracownik Socjalny

Magazyn Bielizny