Administracja

Administracja

Jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi:

I. Zarząd Szpitala:

 1. Dyrektor Szpitala
 2. Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Medycznych
 3. Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju Szpitala
 4. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
 5. Pełnomocnik Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego

II.  Jednostki organizacyjne podlegle bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala:

 1. Dział Radców Prawnych
 2. Dział Organizacji i Nadzoru
 3. Audyt Wewnętrzny
 4. Służba BHP
 5. Starszy Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
 6. Inspektor Ochrony Danych
 7. Inspektor Ochrony Radiologicznej
 8. Koordynator ds. Badań Naukowych
 9. Pielęgniarka Naczelna
  a) Dział Dietetyki
 10. Dział Jakości
 11. Sekretariat Główny
 12. Kancelaria Głowna
  a) Sekcja Dokumentacji Medycznej
  b)
  Sekcja Archiwizacji

 III.  Jednostki organizacyjne podległe Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Medycznych:

 1. Dział Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej
 2. Dział Higieny i Epidemiologii
 3. Centralna Sterylizatornia
 4. Pracownik Socjalny
 5. Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej działające w ramach Zakładu Leczniczego „Szpital Kliniczny nr 1”

 IV. Jednostki organizacyjne podległe Z-cy Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju Szpitala:

 1. Dział Administracyjno-Techniczny
 2. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego
  a) Sekcja Zamówień Publicznych
  b)
  Sekcja Aparatury Medycznej
 3. Dział Informatyki
 4. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
  a) Magazyn Bielizny

 V. Jednostki organizacyjne podległe Z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównemu Księgowemu:

 1. Główny Księgowy
  a) Dział Finansowo-Księgowy
  b) Dział Kontrolingu i Gospodarki Aktywami Trwałymi
 2. Dział Kadr i Płac

 VI. Jednostki organizacyjne podległe Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego:

Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej działające w ramach Zakładu Leczniczego „Zespół Poradni”

 październik 2022