Administracja

Jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi:

 

I. Zarząd Szpitala:
1. Dyrektor Szpitala
2. Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Medycznych
3. Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju Szpitala
4. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy
5. Pełnomocnik Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego
II. Jednostki organizacyjne podlegle bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala:
1. Dział Radców Prawnych
2. Dział Organizacji i Nadzoru
a) Kancelaria
b) Sekretariat
c) Kontrola wewnętrzna
d) Sekcja Dokumentacji Medycznej
3. Audyt Wewnętrzny
4. Służba BHP 5. Starszy Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
6. Inspektor Ochrony Danych
7. Inspektor Ochrony Radiologicznej
8. Koordynator ds. Badań Naukowych
9. Dział Jakości
10. Naczelna Pielęgniarka
a) Dział Dietetyki
III. Jednostki organizacyjne podlegle Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Medycznych:
1. Dział Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej
2. Dział Higieny i Epidemiologii
3. Centralna Sterylizatornia
4. Pracownik Socjalny
5. Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej działające w ramach Zakładu Leczniczego „Szpital Kliniczny nr 1”
IV. Jednostki organizacyjne podlegle Z-cy Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju Szpitala:
1. Dział Administracyjno-Techniczny
2. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego
a) Sekcja Zamówień Publicznych
b) Sekcja Aparatury Medycznej
3. Dział Informatyki
V. Jednostki organizacyjne podlegle Z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównemu Księgowemu:
1. Zastępca Głównego Księgowego
2. Dział Finansowo-Księgowy
a) Sekcja Księgowości
b) Sekcja Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych
3. Dział Kontrolingu i Gospodarki Aktywami Trwałymi
4. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
a) Magazyn Bielizny
5. Dział Kadr i Płac
VI. Jednostki organizacyjne podlegle Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego:
Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej działające w ramach Zakładu Leczniczego „Zespół Poradni”