Działalność dydaktyczna

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  im. N. Barlickiego w Łodzi  oprócz działalności leczniczej prowadzi też działalność dydaktyczną w oparciu o jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Kliniki – które zostały umiejscowione w strukturze Uniwersytetu Medycznego przy  określonych wydziałach: Wydziale Lekarskim, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym,  Wydziale Nauk o Zdrowiu.

 

Wykaz Klinik UM w Łodzi afiliowanych w Szpitalu: 

 1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 2. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 3. Klinika Chorób Oczu 
 4. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
 5. Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
 6. Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego
 7. Klinika Neurologii
 8. Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
 9. Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej
 10. Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
 11. Klinika Pneumonologii i Alergologii
 12. Klinika Torakochirurgii
 13. Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
 14. Zakład Układu Równowagi
 15. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 16. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 17. Zakład Farmakologii Klinicznej
 18. Zakład  Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza

Działalność dydaktyczna wymienionych  jednostek organizacyjnych to przede wszystkim udział w procesie kształcenia kadr medycznych, w ramach realizacji programów studiów opartych na przyjętych modułach i systemach kształcenia.

Jednostki organizacyjne Szpitala biorą udział w procesie kształcenia kadr medycznych poprzez wspomaganie procesu dydaktycznego, realizację praktyk wymaganych programem studiów. Jednostki te biorą też udział w szkoleniu przed i podyplomowym, w oparciu o  obowiązujące regulacje prawne: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,  w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji fizjoterapeutów i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.