Działalność dydaktyczna

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  im. N. Barlickiego w Łodzi  oprócz działalności leczniczej prowadzi też działalność dydaktyczną w oparciu o jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Kliniki – które zostały umiejscowione w strukturze Uniwersytetu Medycznego przy  określonych wydziałach: Wydziale Lekarskim, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym,  Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Wykaz Klinik UM w Łodzi afiliowanych w Szpitalu: 

 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 • Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Klinika Chorób Oczu 
 • Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
 • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego
 • Klinika Neurologii
 • Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
 • Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej
 • Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii
 • Klinika Torakochirurgii
 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
 • Zakład Układu Równowagi
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Patomorfologii
 • Zakład Farmakologii Klinicznej
 • Zakład  Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza

Działalność dydaktyczna wymienionych  jednostek organizacyjnych to przede wszystkim udział w procesie kształcenia kadr medycznych, w ramach realizacji programów studiów opartych na przyjętych modułach i systemach kształcenia. 

Jednostki organizacyjne Szpitala biorą udział w procesie kształcenia kadr medycznych poprzez wspomaganie procesu dydaktycznego, realizację praktyk wymaganych programem studiów. Jednostki te biorą też udział w szkoleniu przed i podyplomowym, w oparciu o  obowiązujące regulacje prawne: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,  w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji fizjoterapeutów i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.