Zarząd

Monika Domarecka

dr n. med.

Dyrektor Szpitala

Konrad Walczak

dr n. med.

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Medycznych

Anna Dębińska

mgr

Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju Szpitala

Paweł Ptaszyński

dr hab. n. med., prof UM

Pełnomocnik Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego

Małgorzata Ścieszko

mgr

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Beata Smarzyk

mgr

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa