Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • Sekretariat do godz. 15:00
  42 677 69 49
 • Sekretariat do godz. 15:00
  42 677 69 55
 • Kierownik
  42 677 67 80
 • Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
  42 677 69 42

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Marta Woźniak

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi jest kliniką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Misją oddziału jest diagnozowanie i leczenie pacjentów z chorobami alergicznymi, układu oddechowego i chorobami współistniejącymi zgodnie z najlepszymi standardami. Oddział kliniczny realizuje te cele poprzez zapewnianie opieki medycznej na najwyższym poziomie przez zespół wybitnych specjalistów, znakomity zespół pielęgniarek oraz pracowników obsługi. Pracownicy oddziału nieustannie dokształcają się na kursach specjalistycznych, uczestniczą aktywnie w kongresach krajowych i międzynarodowych, prowadzą badania naukowe na światowym poziomie w zakresie chorób alergicznych, chorób płuc i chorób wewnętrznych. W oddziale pod kierunkiem doświadczonych kolegów kształcą się przyszli lekarze specjaliści, jak również prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów oddziału lekarskiego i stomatologii. Obecnie oddział liczy 13 łóżek i kilka stanowisk dla pacjentów przychodzących na jednodniowe procedury medyczne. Oddział kliniczny tworzy kadra medyczna specjalistów z dziedziny alergologii, pulmonologii, diabetologii, kardiologii i chorób wewnętrznych.

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Zakres działalności:

Oddział Kliniczny specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób alergologicznych
i pulmonologicznych:

 • wstrząsu anafilaktycznego;

 • ciężkiej astmy alergicznej;

 • ciężkiej astmy eozynofilowej;

 • nadwrażliwości na leki;

 • pokrzywek przewlekłych i obrzęku naczynioworuchowego, w tym wrodzonego;

 • atopowego zapalenia skóry;

 • uczuleń na jady owadów błonkoskrzydłych: osy, pszczoły, szerszeni;

 • reakcji anafilaktycznych o nieznanej przyczynie;

 • chorób śródmiąższowych układu oddechowego;

 • POChP;

 • zespołu hypereozynofilowego;

 • chorób płuc w przebiegu zapaleń naczyń;

 • niedoborów odporności.

W oddziale klinicznym prowadzone są programy lekowe finansowane przez Ministerstwo Zdrowia:

 • leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej;

 • leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych
  z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką.

Ponadto prowadzimy liczne badania kliniczne z zakresu astmy, POChP, pokrzywki, AZS, alergenowej immunoterapii swoistej, zespołu hypereozynofilowego.