W zakładzie rehabilitacji naszego szpitala wykonywane są następujące świadczenia finansowane przez NFZ:

  1. Fizjoterapia ambulatoryjna
  2. Fizjoterapia w warunkach domowych
  3. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym

W naszym zakładzie wykonujemy zabiegi komercyjne w oparciu o cennik usług komercyjnych zatwierdzonych przez dyrektora USK nr 1.

Ponadto prowadzimy zajęcia praktyczne dla studentów wszystkich roczników kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pracownicy naszego zakładu są aktywni na polu naukowym, biorą czynny udział w konferencjach naukowych (wygłaszają referaty) krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce związanej z fizjoterapią.

W naszym Zakładzie powstają również prace naukowe publikowane w czasopismach indexowanych.