Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
  • Sekretariat do godz. 15:00
    42 676 76 40
  • Sekretariat do godz. 15:00
    42 677 66 43
  • Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
    42 677 66 44

Pielęgniarka oddziałowa

p.o. mgr Marika Ogrodnik

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. prof. Stanisława Pokrzywnickiego

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OKAiIT) jest kontynuatorem pierwszego w Polsce zakładu anestezjologii powołanego w 1961 roku w ówczesnej Akademii Medycznej w Łodzi. Oddziałowi patronuje prof. Stanisław Pokrzywnicki- jeden z twórców polskiej anestezjologii oraz intensywnej terapii. W latach 2010-2011 oraz 2015-2016 oddział intensywnej terapii przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę dającą możliwość rozszerzenia działalności do docelowej liczby 15 łóżek z możliwością terapii tlenem hiperbarycznym ( komora do hiperbarii).

 

W strukturze oddziału funkcjonują:

–  11 łóżkowy oddział intensywnej terapii,

–  14 stanowisk znieczulenia w tym 9 sal operacyjnych w ramach Centralnego Bloku Operacyjnego

– 10 łóżkowa sala poznieczuleniowa z wydzielonymi stanowiskami nadzoru poznieczuleniowego nad dziećmi.

Z oddziałem związana jest także funkcjonująca w USK nr 1 jedna z nielicznych w makroregionie łódzkim  poradnia leczenia bólu.

W oparciu o OKAiIT działa Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  prowadząca zajęcia dydaktyczne dla kierunku lekarskiego i pokrewnych oraz działalność badawczą, głównie w obszarze anestezji bariatrycznej i problematyki trudnych dróg oddechowych, w diagnostyce i leczeniu śpiączek oraz diagnostyce i leczeniu sepsy.

Oddział jest wiodącym ośrodkiem szkoleniowym lekarzy w regionie łódzkim. Dysponuje 45 miejscami szkoleniowymi w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 4 w zakresie intensywnej terapii jako specjalizacji szczegółowej. W oddziale pracuje konsultant wojewódzki do spraw anestezjologii i intensywnej terapii.

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Zakres prowadzonej działalności medycznej

Oddział intensywnej terapii ma profil interdyscyplinarny- leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia z niewydolnością narządową w  przebiegu schorzeń z zakresu chirurgii, interny, neurologii i neurochirurgii, pacjenci z infekcjami o najcięższym przebiegu, pacjenci z obrażeniami wielonarządowymi.

Oddział dysponuje w szczególności możliwością leczenia za pomocą wielospecjalistycznych trybów wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej,a także wysokimi częstotliwościami i  metodami tlenoterapii wielkoprzepływowej. Jest wyposażony w kolumnę bronchoskopową oraz w aparaty do zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego oraz  aparaty do ciągłej  terapii nerkozastępczej, w tym z możliwością prowadzenia dializy wątrobowej.

W oddziale znajduje się sala zabiegowa ze stanowiskiem znieczulenia umożliwiająca wykonywanie przez lekarzy anestezjologów procedur chirurgicznych, zwłaszcza tracheostomii, zakładania wkłuć centralnych permanentnych, drenaży.

Zespół anestezjologiczny OKAiIT znieczula pacjentów do zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, bariatrycznej, transplantacyjnej, plastycznej, szczękowo-twarzowej, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, radiologii inwazyjnej, a także do zabiegów endoskopowych oraz w pracowni tomografii komputerowej
i  rezonansu magnetycznego.

Zespół anestezjologiczny prowadzi bezpośredni nadzór nad pacjentami we wczesnym okresie pooperacyjnym w sali poznieczuleniowej. Anestezjolodzy udzielają także konsultacji w salach wzmożonego nadzoru poszczególnych oddziałów klinicznych szpitala, wchodzą w skład szpitalnego zespołu leczenia bólu i prowadzą resuscytacje krążeniowo-oddechowe. W oddziale prowadzone są procedury orzekania o nieodwracalnym uszkodzeniu mózgowia.

Oddział zatrudnia 18 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 72  pielęgniarki w tym znaczną grupę specjalistek w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii. Oddziałowa OKAiIT mgr Bogumiła Snopek Abramowicz

W Oddziale w ramach specjalizacji anestezjologii i intensywnej terapii szkoli się 25 rezydentów i 4 w ramach intensywnej terapii jako specjalizacji szczegółowej (liczby te są zmienne).