Profil

Marlena Hupało
dr n. med.
Kierownik Pracowni Neurofizjologii Klinicznej

Marlena Hupało

dr n. med.
Specjalizacja
 • Neurochirurgia
Doświadczenie
.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej 2010-nadal
 • Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 2014 - nadal
 • Członek Polskiego Towarzystwa Epileptologii 2009 – nadal
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 1986 – nadal
Wiodący obszar medyczny
Neurofizjologia kliniczna: Diagnostyka przedoperacyjna w padaczce lekoopornej (długoterminowe badania wideo-EEG) Diagnostyka inwazyjna w padaczce lekoopornej (elektrody głębinowe, kortykografia, stereoelektroencefalografia) Neurochirurgia czynnościowa - DBS w padaczce i chorobie Parkinsona Naurofizjologia śródoperacyjna: techniki mapowania i monitoringu śródoperacyjnego: kora czuciowa/ruchowa/bruzda środkowa, kolumny tylne, nerwy czaszkowe, drogi piramidowe (MEPs, D-wave), stymulacja kory mózgu w operacjach z wybudzeniem (awake craniotomy) Badania EEG, EMG i Potencjałów Wywołanych
Publikacje naukowe
 • Hupalo M., Smigielski J.W., Jaskolski D.J. Optimal time of duration of a long-term video-EEG monitoring in paroxysmal events - A retrospective analysis of 282 sessions in 202 patients. Neurol Neurochir Pol. 2016;50(5):331-5
 • Hupalo M., Jaskolski D.J. Tongue biting resulting from sleep-related facio-mandibular myoclonus as a cause for misdiagnosed epilepsy. Acta Neurol Belg 2017;117(3):787-788.
 • Hupalo M., Wojcik R., Jaskolski D.J. Intracranial video-EEG monitoring in presurgical evaluation of patients with refraktory epilepsy. Neurol Neurochir Pol 2017;51(3):201-207.
 • Hupalo M., Smigielski J., Fortuniak J., Jaskolski D.J. Value of oxyneurography, based on near infrared spectroscopy, in the diagnosis of carpal tunnel syndrome in comparison to provocative clinical diagnostic tests and nerve conduction studies. Clin Neurophysiol 2018;129(1):327-332.
 • Hupalo M., Jaskolski D.J. Neurofizjologiczna protekcja struktur nerwowych podczas operacji guzów pnia mózgu. Post N Med. 2017;XXX(10):570-574.
 • Hupalo M., Wojcik R., Jaskolski D.J. Intracerebral electroencephalography in targeting anterior thalamic nucleus for deep brain stimulation in refractory epilepsy. Neurol Neurochir Pol 2018, doi:10.1016/j.pjnns2018.01.003
 • oraz 27 prac zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych