Profil

Dariusz Jaskólski
prof. dr hab. n. med.
Kierownik Oddziału Klinicznego

Dariusz Jaskólski

prof. dr hab. n. med.
Specjalizacja
  • Neurochirurgia
Doświadczenie

Absolwent łódzkiej Akademii Medycznej, z którą pozostaje związany przez całe życie. Od roku 2012 Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Nauczyciel akademicki – promotor doktoratów i opiekun specjalizacji wielu lekarzy – neurochirurgów. W latach 1987 – 1993 pracował jako Registrar i Senior Registrar w Uniwersyteckim Oddziale Neurochirurgii w Royal Hallamshire Hospital, w Sheffield, UK. Co ciekawe, nauczył się wówczas nie tylko operować, ale i używać noża gamma, albowiem Sheffield było wtedy jednym z zaledwie czterech miejsc w Europie, w których działało to urządzenie.
Odbył wiele staży i szkoleń w Polsce i za granicą. Najważniejsze z nich to: w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Tokio, Japonia (prof. Kintomo Takakura), w Klinice w Erlangen, Niemcy (prof. Rudolf Falbusch), w Klinice w Kilonii, Niemcy (prof. Maximilian Mehdorn) – dwukrotnie, w Klinice w Atenach, Grecja (prof. Damianos Sakas), w Klinice w Helsinkach, Finlandia (prof. Juha Hernesniemi), w Hôpital Lariboisière, Paryż, Francja (prof. Sebastien Froelich).
W latach 2001-2013 był Przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), a w latach 2013-2021 członkiem Zarządu Głównego i wiceprezesem PTNch. Obecnie pełni funkcję delegata PTNch do EANS (Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych). Jest także: członkiem – przedstawicielem Polski w Academia Eurasiana Neurochirurgica, polskim delegatem do EANS Training Committee (stałym wykładowcą na odbywających się trzy razy do roku Europejskich Kursach Neurochirurgii), delegatem Naczelnej Izby Lekarskiej i PTNch do działającej przy Unii Europejskiej, Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS), pracując w Komisji ds. Neurochirurgii uczestniczy w opracowywaniu standardów i wymagań nauczania neurochirurgii w UE w tym tzw. Continuing Medical Education (EACCME). Jest wieloletnim stałym wykładowcą Polskiej Szkoły Neurochirurgii, członkiem Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych i, od 10 lat, Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Neurochirurgii w regionie łódzkim.
Jest także członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji i członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego Polish Journal of Neurology and Neurosurgery.
Wielokrotny laureat nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Laureat Nagrody Marszałka Województwa za wprowadzanie innowacji w medycynie w roku 2011.
Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, z których większość jest indeksowana w Bazie PubMed, 38 rozdziałów w podręcznikach (w tym angielskojęzycznych), a ponadto ponad 90 doniesień na sympozjach i konferencjach, głównie międzynarodowych.

Konsultant Wojewódzki z Dziedziny Neurochirurgii
Stały wykładowca Europejskiej Szkoły Neurochirurgii EANS
Stały wykładowca Polskiej Szkoły Neurochirurgii
Mianowany członek Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie neurochirurgii w Centrum Egzaminów Medycznych

Staże zagraniczne
  • Royal Hallamshire Hospital Sheffield, UK 1987 - 1988
  • Royal Hallamshire Hospital Sheffield, UK 1991 - 1993
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Członek Polskiego Towarzystwo Neurochirurgów: członek Zarządu Głównego od 2013 roku delegat ZG PTNch do Union Europeenne des Medecins Specialistes (Europejska Unia Lekarzy Specjalistów) w Brukseli delegat ZG PTNch do EANS (Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych) delegat ZG PTNch do Academia Eurasiana Neurochirurgica
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
  • Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji
  • Członek Komitetu Redakcyjnego „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”