Profil

Karol Wiśniewski
dr n. med.

Karol Wiśniewski

dr n. med.
Specjalizacja
  • Neurochirurgia
Doświadczenie

2020 - Europejski egzamin specjalizacyjny w dziedzinie neurochirurgii. Członek Europejskiej Rady Chirurgii Neurologicznej (ang. Fellow of the European Board of Neurological Surgery - FEBNS).
2019 - Tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii. Polski egzamin specjalizacyjny.
2018 - Tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Ocena wyników leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków wewnątrzczaszkowych oraz czynników ryzyka ich rekanalizacji”
2012-2018 - Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2005-2011 - Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2021.04.10 - 30.09.2021 - Klinika Neurochirurgii, The Royal Melbourne Hospital, Melbourne, VIC, Australia
2020-2021 - Klinika Neurochirurgii, The Rady Children Hospital, San Diego, CA, USA
od 2012 - Asystent w Klinice Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego USK nr 1 im. Norberta Barlickiego.

W neurochirurgii, szczególnie interesuję się chorobami naczyniowymi Ośrodkowego Układu Nerwowego (tętniakami wewnątrzczaszkowymi, zniekształceniami tętniczo-żylnymi, naczyniakami jamistymi), guzami podstawy czaszki (w tym guzami kąta mostowo-móżdżkowego), guzami mózgu pochodzenia glejowego (tzw. glejaki), guzami wywodzącymi się z opony twardej (tzw. oponiaki), gruczolakami przysadki mózgowej, torbielami wewnątrzczaszkowymi, wodogłowiem i zaburzeniami ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych o tematyce neurochirurgicznej w recenzowanych czasopismach. Brałem udział czterech badaniach klinicznych dotyczących chorób naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz guzów mózgu.
W latach 2012-2016 kierowałem grantem PRELUDIUM finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt „Analiza wpływu izoprostanów i zależnej od nich aktywacji szlaków sygnałowych na rozwój późnego skurczu naczyniowego u pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym”.

2020 - Główna nagroda za pracę doktorską pt „Analysis of long-term outcomes and risk factors of aneurysm recanalization after coil embolization”; nadana przez Polskie Towarzystwo Neurochirurgów.
2020 - Główna nagroda za pracę naukową pt “Urine F2-isoprostanes concentration as a poor prognostic factor after subarachnoid haemorrhage”, nadana przez Polskie Towarzystwo Neurochirurgów.
2021 - Główna nagroda za pracę naukową pt “Porous Media Computational Fluid Dynamics and the Role of the First Coil in the Embolization of Ruptured Intracranial Aneurysms”, nadana przez Polskie Towarzystwo Neurochirurgów.