Profil

Bartosz Szmyd
lek. med.

Bartosz Szmyd

lek. med.
Doświadczenie

W 2021r. ukończył z wyróżnieniem kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a następnie rozpoczął naukę w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego zainteresowania skupiają się na identyfikacji podłoża molekularnego nowotworów, szczególnie na zespołach zaburzeń naprawy DNA (zespół Nijmegen, CMMMRD, FA-D1). Jest zarówno kierownik, jak i główny wykonawca grantów Ministra Nauki i Szkolnictwa (Diamentowy Grant), Narodowego Centrum Nauki (Preludium BIS) oraz grantu w ramach programu Operacja-Integracja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wielokrotnie nagradzany za swoją aktywność, m.in.: Laurem Medycznym im. Doktora Wacława Mayzla Polskiej Akademii Nauk, Stypendium Ministra Zdrowia, Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego czy Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 30 prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, co przekłada się to na łączny współczynnik wpływu wynoszący ponad 150 oraz indeks Hirscha rzędu 11.

2021-2025 – Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2015-2021 – Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2022 – Czterokrotnie uhonorowany nagrodą naukową Rektora UM pierwszego stopnia Rektora
2022 – Dwukrotnie uhonorowany nagrodą naukową Rektora UM drugiego stopnia
2021 – Trzykrotnie uhonorowany nagrodą naukową Rektora UM pierwszego stopnia Rektora
2021 – „the WHO Best Abstract award” podczas International Student Congress Of (bio)Medical Sciences, Groningen, Holandia
2020 – nagroda za najlepszy plakat w sesji Clinical medicine podczas CROSS-16, Zagrzeb, Chorwacja
2018 – nagroda za zajęcie drugiego miejsca w sesji Surgery 2 podczas 56th Polish and 14th International Juvenes Pro Medicina Conference, Łódź, Polska


Staże zagraniczne
  • 06.07.2022 – Zakład Immunologii, Erasmus University Rotterdam, Holandia
Publikacje naukowe
  • Szmyd B. i wsp., The Underlying Pathogenesis of Neurovascular Compression Syndromes: A Systematic Review. Frontiers in Molecular Neuroscience, 15, 325. https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.923089
  • Szmyd B. i wsp., The impact of glucocorticoids and statins on sleep quality. Sleep Medicine Reviews, 101380. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101380
  • Szmyd B. i wsp, Genetic predisposition to lymphomas: Overview of rare syndromes and inherited familial variants. Mutation Research – Reviews in Mutation Research. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2021.108386
  • Szmyd B. i wsp., What Is Currently Known about Intramedullary Spinal Cord Abscess among Children? A Concise Review. Journal of Clinical Medicine, 11(15), 4549. https://doi.org/10.3390/jcm11154549
  • Szmyd B. i wsp., Clinical image of short saphenous varicose vein mimicking neuroma. Polish Archives of Internal Medicine, 132(5). https://doi.org/10.20452/pamw.16215