Profil

Michał Panek
dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi

Michał Panek

dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi
Specjalizacja
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby płuc
Publikacje naukowe
 • Marcelina Przemęcka, Marcelina Koćwin, Michał Panek, Piotr Kuna.Alergiczny nieżyt nosa:standardy 2018-co nowego w leczeniu.Terapia2018 : T. 363, nr 4, s. 86-89.
 • Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna.Miejsce kombinacji wGKS/LABA w terapii POChP według standardów GOLD 2018.Terapia2018 : T. 26, nr 4, s. 32-36
 • Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna.Miejsce terapii LABA/LAMA w POChP według standardów GOLD 2018.Terapia2018 : T. 363, nr 4, s. 42, 45-48.
 • Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna.Najnowsze rekomendacje GOLD 2018 w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).Terapia2018 : T. 26, nr 4, s. 23-27.
 • Michał Panek, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna.Profilaktyka i leczenie zaostrzeń POChP według najnowszych zaleceń ERS/ATS.Terapia2018 : T. 26, nr 4, s. 28-31.
 • Michał Panek, Mateusz Jonakowski, Jan Zioło, Tadeusz Pietras, Łukasz Wieteska, Beata Małachowska, Łukasz Mokros, Janusz Szemraj, Piotr Kuna.Identification of Relationships Between Interleukin 15 mRNA and Brain-Derived Neurotrophic Factor II mRNA Levels With Formal Components of Temperament in Asthmatic Patients.Mol. Neurobiol.2017 : Vol. 54, nr 3, s. 1733-1744.
 • Michał Panek, Piotr Kuna.Nowe leki w leczeniu POChP: kombinacja tiotropium i olodaterolu w inhalatorze Respimat- u kogo stosować?Terapia2017 : Vol. 25, nr 4(351), s. 43-45.
 • Mateusz Jonakowski, Jan Zioło, Marcelina Koćwin, Marcelina Przemęcka, Łukasz Mokros, Michał Panek, Janusz Szemraj, Piotr Kuna.Role of IL-15 in the modulation of TGF-betha1-mediated inflammation in asthma.Exp. Ther. Med.2017 : Vol. 14, nr 5, s. 4533-4540.
 • Marcelina Koćwin, Mateusz Jonakowski, Marcelina Przemęcka, Michał Panek, Piotr Kuna.Selected bone morphogenetic proteins - the possibility of their use in the diagnostics and therapy of severe asthma.AdvRespirMed2017 : Vol. 85, nr 2, s. 109-115.
 • Łukasz Mokros, Andrzej Witusik, Julia Michalska, Wojciech Łężak, Michał Panek, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Adam Antczak, Tadeusz Pietras.Sleep quality, chronotype, temperament and bipolar features as predictors of depressive symptoms among medical students.ChronobiolInt 2017 : Vol. 34, nr 6, s. 708-720.
 • Michał Panek, Mateusz Jonakowski, Jan Zioło, Łukasz Wieteska, Beata Małachowska, Tadeusz Pietras, Janusz Szemraj, Piotr Kuna.A novel approach to understanding the role of polymorphic forms of the NR3C1 and TGF-beta1 genes in the modulation of the expression of IL-5 and IL-15 mRNA in asthmatic inflammation.Mol Med Rep2016 : 13, 6, 4879-4887.
 • Michał Panek, Piotr Kuna.Najnowsze leki stosowane w farmakoterapii wziewnej chorób obturacyjnych układu oddechowego.Lekarz POZ2016 : Vol. 2, nr 1, s. 69-75.
 • Michał Panek, Piotr Kuna.Najnowsze leki stosowane w terapii astmy.W: Monografie chorób płuc. Astma ciężka.Redaktor serii: Wojciech Piotrowski, Redaktor wydania: Maciej Kupczyk.Gdańsk : Via Medica, 2016Strony: s. 137-159, Wydanie I.
 • Michał Panek, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna.Nowoczesne leki do leczenia POChP (terapia LABA/LAMA).Terapia2016 : T. 24, nr 4, s. 49-54.
 • Marcelina Koćwin, Michał Panek, Piotr Kuna.Problemy z astmą u chorych w wieku podeszłym, jak sobie z nimi radzić?Terapia2016 : T. 24, nr 4, s. 44-48.
 • Michał Panek, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna.Steroidy donosowe w alergicznym nieżycie nosa powinny być stosowane częściej.Terapia2016 : T. 24, nr 4, s. 98-100, 103.
 • Michał Panek, Piotr Kuna, Andrzej Witusik, Radosław Wujcik, Adam Antczak, Tadeusz Pietras.Temperament and stress coping styles in bronchial asthma patients.Post DermatolAlergol2016 : 33, 6, 469-474.
 • Michał Panek, Jan Zioło, Mateusz Jonakowski, Tadeusz Pietras, Adam Antczak, Janusz Szemraj, Piotr Kuna.The effects of low- and high- expression of brain-derived neurotrophic factor on the intensity of psychopathological variables in asthma patients: a preliminary report.Am J RespirCrit Care Med 2016, nr 193, A1410
 • MichałPanek, ŁukaszMokros, Tadeusz Pietras, Piotr Kuna.The epidemiology of asthma and its comorbidities in Poland - Health problems of patients with severe asthma as evidenced in the Province of Lodz.RespirMed2016, 112, 31-38.