Profil

Katarzyna Jarmakowska
lek.

Katarzyna Jarmakowska

lek.
Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Choroby płuc
Publikacje naukowe
  • Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna. POChP: standardy diagnostyki i leczenia- co nowego w GOLD 2017. Terapia 2017 : Vol. 25, nr 4(351), s. 35-38.
  • KatarzynaJarmakowska, Piotr Kuna. Elevated IL-10 level but not cysteinyl leukotrienes (CysLT) release from leukocytes in vitro correlates with good response to treatment with montelukast in asthmatic patients.Eur. Respir. J. 2014 : Vol. 44, Suppl. 58.
  • Piotr Kuna, Katarzyna Jarmakowska. Beklometazon z formoterolem w postaci superdrobnocząstkowego aerozolu- czy można osiągnąć więcej? Terapia 2011 : R. 19, nr 4, s. 27-30.
  • Piotr Kuna, Katarzyna Jarmakowska. Indakaterol, nowa jakość w leczeniu chorób obturacyjnych. Terapia 2011 : R. 19, nr 4, s. 153-156.
  • Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna. Diagnostyka i leczenie anafilaksji. Terapia 2010 : R. 18, nr 4, s. 11-15.
  • Katarzyna Jarmakowska, Piotr Kuna. Pyłkowica - leczenia skojarzone lekami antyhistaminowymi i antyleukotrienowymi. Terapia 2010 : R. 18, nr 4, s. 83-86.