Profil

Izabela Kupryś-Lipińska
dr n. med.

Izabela Kupryś-Lipińska

dr n. med.
Specjalizacja
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Choroby płuc - w trakcie
Publikacje naukowe
 • Cezary Pałczyński, Piotr Łacwik, Izabela Kupryś-Lipińska, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna. 35-letni mężczyzna z dusznością i pokrzywką po spożyciu koktajlu i lodów owocowych.MedPrakt 2018 : nr 2, s. 86-90
 • Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska. Astma wywołana ekspozycją na środki czyszczące i odkażające.Alergia 2018, nr 1, s. 22-24.
 • Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Benralizumab w terapii astmy ciężkiej.Terapia. 2018 : T. 363, nr 4, s. 51-54.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna. Co nowego w wytycznych GINA w roku 2018? Terapia 2018 : T. 26, nr 4, s. 6, 9-12.
 • Katarzyna Molińska, Marta Latek, Joanna Molińska, Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska. Indywidualizacja leczenia alergicznego nieżytu nosa u dzieci i u dorosłych. Świat Med Farm 2018 :nr 4, s. 88, 91-95.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Joanna Molińska, Maciej Kupczyk, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna. Możliwości leczenia ciężkiej niekontrolowanej astmy w Polsce. Terapia 2018 : T. 363, nr 4, s. 55-60.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Paulina Korczyńska, Marcelina Przemęcka, Piotr Kuna. Najnowsze wytyczne dotyczące definicji, klasyfikacji, diagnostyki i leczenia pokrzywek EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017.Terapia 2018 : T. 26, nr 4, s. 13-14, 16-21.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Cezary Pałczyński, Joanna Molińska, Piotr Kuna. Omalizumab therapy in a patient with severe asthma and co-existing chronic obstructive pulmonary disease.Post Dermatol Alergol. 2018 : 3 s.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Jerzy Liebhart, Cezary Pałczyński, Piotr Łacwik, Mateusz Jonakowski, Piotr Kuna. Prevalence, risk factors and underdiagnosis of asthma in the general population aged over 60 years. Post Dermatol Alergol 2018 : 6 s.
 • Joanna Molińska, Izabela Kupryś-Lipińska, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna. Program lekowy "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE-zależnej".Świat Med Farm 2018 : nr 2, s. 12-20.
 • Cezary Pałczyński, Piotr Łacwik, Izabela Kupryś-Lipińska, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna. 45-letni mężczyzna z pokrzywką i wstrząsem. Med. Prakt. 2017 : Vol. 320, nr 10, s. 84-90.
 • Marta Kołacińska-Flont, Jarosław Drożdż, Marzenna Zielińska, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Asthma and COPD in patients with coronary artery disease - the unmet demands.Eur. Respir. J. 2016 : Vol. 48, Suppl. 60.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Astma u nastolatków: trudny pacjent- proste rozwiązania. Terapia 2017 : Vol. 25, nr 3(350), s. 70-77.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Cezary Pałczyński, Piotr Kuna. Co nowego w wytycznych Światowej Inicjatywy na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA). Terapia 2017 : Vol. 25, nr 4(351), s. 7-10.
 • Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Pyłowe zanieczyszczenia powietrza a astma dziecięca. Terapia 2017 : Vol. 25, nr 4(351), s. 31-34
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Maciej Kupczyk, Zbigniew Bartuzi, Halina Batura-Gabryel, Ryszarda Chazan, Grzegorz Gajos, Karina Jahnz-Różyk, Marek Kulus, Ryszard Kurzawa, Rafał Pawliczak, Piotr Kuna. Stanowisko grupy ekspertów dotyczące miejsca Comboterolu w leczeniu astmy oskrzelowej w Polsce.AdvRespirMed 2017 : T. 85, Supl. 3, s. 29-35.
 • Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska, Tomasz Wittczak, Ewa Jassem, Anna Bręborowicz, Piotr Kuna. The Position Paper of the Polish Society of Allergology on climate changes, natural disasters and allergy and asthma. Post Dermatol Alergol 2017 : 11 s.
 • Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Wieloczynnikowa wrażliwość na czynniki chemiczne- problem nękający alergologów II. Alergia 2017 : Vol.. 71, nr 1, s. 20-22.
 • Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego a alergia układu oddechowego. Rola feksofenadyny i kromoglikanu sodowego w zwalczaniu objawów. Świat Med. Farm. 2017 : -, nr 4(191), s. 28-34.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Co nowego w wytycznych leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.Terapia 2016 : T. 24, nr 4, s. 10-18.
 • Izabela Kupryś-Lipińska, Paweł Majak, Joanna Molińska, Mateusz Jonakowski, Piotr Kuna. Comparison of omalizumab therapy effectiveness in patients with hypersensitivity to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) and patients who tolerate NSAID (non-NSAID)- Polish real life experience.J. Allergy Clin. Immunol. 2016 : Vol. 137, no. 2 Suppl/, p AB390, L6.
 • Cezary Pałczyński, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna. Czarnuszka siewna (Nigellasativa) czyli panna w zieleni: działanie przeciwzapalne.Alergia 2016 : -, 3, 24-26.