Profil

Dorota Kierszniewska
dr n. med.

Dorota Kierszniewska

dr n. med.
Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Alergologia
Publikacje naukowe
  • Marcelina Przemęcka, Dorota Kierszniewska-Stępień, Piotr Kuna. Diagnostyka alergii na penicyliny i cefalosporyny - wskazówki praktyczne.Terapia 2018 : T. 363, nr 4, s. 114-118.
  • Dorota Kierszniewska-Stępień, Tadeusz Pietras, Maciej Ciebiada, Paweł Górski, Henryk Stępień. Concentration of angiopoietins 1 and 2 and their receptor Tie-2 in peripheral blood in patients with chronic obstructive pulmonary disease. PostepyDermatol. Alergol. 2015 : Vol. 32, nr 6, s. 443-448.
  • Anna Kumor-Kisielewska, Dorota Kierszniewska-Stępień, Tadeusz Pietras, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Zofia Kurmanowska, Adam Antczak, Paweł Górski. Assessment of leptin and resistin levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Tytuł angielski: Ocena stężeń leptyny i rezystyny u pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pol ArchMedWewn 2013 : 123, 5, 215-220.
  • Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Dorota Kierszniewska-Stępień, Małgorzata Górska-Ciebiada. Profilaktyka pierwotna żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u osób w podeszłym wieku. Geriatria 2012, nr 6, s. 144-152.
  • Gabriela Mełeń-Mucha, Hanna Ławnicka, Dorota Kierszniewska-Stępień, Jan Komorowski, Henryk Stępień. The place of somatostatin analogs in the diagnosis and treatment of the neuroendocrine glands tumors. W: Frontiers in Anti-Cancer Drug Discovery. Vol. 1 / pod red. Atta-ur-Rahmnan i M. IqbalChoudhary 2010 s. 241-272.