Dzierżawa z przeznaczeniem pod parking nr 24/KC/ZP/U/2023

9 marca 2023

Dzierżawa części terenu szpitala o powierzchni 1900 m² z przeznaczeniem pod parking ogrodzony niestrzeżony z funkcją rotacyjną i abonamentową dla pracowników i pacjentów Szpitala (powierzchnia całkowita z drogami dojazdowymi i częścią zieloną stanowi 2400 m2) w lokalizacji przy ul. Kopcińskiego 22 i Narutowicza 100 w Łodzi.

Załączniki:

  1. Warunki organizacji parkingu
  2. Formularz oferty
  3. Schemat parkingowy
  4. Klauzula RODO
  5. Wyjaśnienia I
  6. Wyjaśnienia II 
  7. Wyjaśnienia III
  8. Wynik