Ogłoszenia

Konkurs na badania laboratoryjne

Ogłoszenie Szczegółowe warunki Załącznik nr 3 Zmiana terminu Szczegółowe warunki zmiana 05-10-2023 r. Zmiana terminu z dn. 05-10-2023 r. Wynik konkursu

Informacja o szkoleniach oraz e-learningu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

W ramach  projektu „Wsparcie  procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie  szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych  koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”  Ministerstwo Zdrowia  zaprasza  do udziału w  szkoleniach  oraz  e-learningu  z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia. Szkolenia odbywać się będą w formie on-line w 6 terminach do wyboru: 31.08-01.09 07.09-08.09 12.09-13.09 14.09-15.09 21.09-22.09 29.09-27.09 Platforma, która umożliwia rejestrację na szkolenia...

czytaj dalejInformacja o szkoleniach oraz e-learningu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowanych

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych             Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie  nr POIS.11.03.00-00-0084/22-00  Projektu pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup wyposażenia do pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek  zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami szpitalnymi i jednostkami  działalności medycznej  USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi”  w ramach 11.03 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony...

czytaj dalejSygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowanych

Dzierżawa z przeznaczeniem pod parking nr 24/KC/ZP/U/2023

Dzierżawa części terenu szpitala o powierzchni 1900 m² z przeznaczeniem pod parking ogrodzony niestrzeżony z funkcją rotacyjną i abonamentową dla pracowników i pacjentów Szpitala (powierzchnia całkowita z drogami dojazdowymi i częścią zieloną stanowi 2400 m2) w lokalizacji przy ul. Kopcińskiego 22 i Narutowicza 100 w Łodzi. Załączniki: Warunki organizacji parkingu Formularz oferty Schemat parkingowy Klauzula RODO Wyjaśnienia I Wyjaśnienia II  Wyjaśnienia III Wynik