12/ZP/2020 Dostawa kolumn laparoskopowych

13 maja 2020
Zakończone
  1. TREŚĆ OGŁOSZENIA (z dn. 13.05.2020)
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (z dn. 13.05.2020)
  3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 (z dn. 19.05.2020)
  4. INFORMACJA O ZMIANIE 1 (z dn. 19.05.2020)
  5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (z dn. 21.05.2020)
  6. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA ZMIANA 2 (z dn. 21.05.2020)
  7. DOKUMENTY PO ZMIANIE 2 – Załącznik 1C do SIWZ (z dn. 21.05.2020)
  8. INFORMACJA Z OTWARCIA ( z dn. 26.05.2020)
  9. WYNIK ( z dn. 02.06.2020 )