Profil

Przemysław Dryja
dr n. med.
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Przemysław Dryja

dr n. med.
Specjalizacja
 • Nefrologia
 • Choroby wewnętrzne
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Wiodący obszar medyczny
Choroby nerek, nadciśnienie tętnicze, leczenie nerkozastępcze
Publikacje naukowe
 • Doppler-derivered dP/dt predicts survival in congestive heart failure of ischemic but not in non-ischemic etiology. J[arosław] Drożdż, T[omasz] Wcisło, P[rzemysław] Dryja, J[arosław] D[amian] Kasprzak, M[ichał] Kidawa, K[arina] Wierzbowska, M[aria] Krzemińska-Pakuła. Eur. J. Echocard. 2002 Vol. 3 suppl. 1 s. S65.
 • Czynniki rokownicze w idiopatycznej kardiomiopatii zastoinowej - znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dp/dt. P[rzemysław] Dryja, J[arosław] Drożdż, T[omasz] Wcisło, J[arosław] D[amian] Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, J[akub] Foryś, K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła. Kard. Pol. 2002 T. 56 supl. 2 s. II-10
 • Prognostyczne znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dp/dt z niewydolnością krążenia o etiologii niedokrwiennej. T[omasz] Wcisło, J[arosław] Drożdż, P[rzemysław] Dryja, J[arosław] D[amian] Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, M[aria] Krzemińska-Pakuła. Kard. Pol. 2002 T. 56 supl. 2 s. II-17
 • Doppler-derivered dP/dt predicts survival In congestive hart failure of ischemic but not in non-ischemic etiology. J[arosław] Drożdż, T[omasz] Wcisło, P[rzemysław] Dryja, J[arosław] D[amian] Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, M[aria] Krzemińska-Pakuła. Kard. Pol. 2002 T. 57 supl. 2 s. II-35
 • Is the pressure rise calculated from mitral regurgitation useful in the left ventricular function evaluation? Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Przemysław Dryja, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Jarosław D[amian] Kasprzak. Prz. Lek. 2003 T. 60 supl. 4 s. 48
 • Prognostic value of left ventricular systolic function parameters in patients with heart failure. J[arosław] Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, P[rzemysław] Dryja, M[ichał] Plewka, M[ichał] Ciesielczyk, K[arina] Wierzbowska-Drabik, Ł[ukasz] Chrzanowski, P[iotr] Lipiec, J[arosław] D[amian] Kasprzak. Eur. J. Echocard. Suppl. 2004 Vol. 5 suppl. 1 s. S84.
 • Wartość prognostyczna wskaźników funkcji skurczowej lewej komory u chorych z niewydolnością serca. Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Radosław Kręcki, Przemysław Dryja, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Piotr Lipiec, Anna Kopff, Jarosław D[amian] Kasprzak. Prz. Lek. 2004 T. 61 nr 6 s. 664-668
 • Udary mózgu - patogeneza i czynniki ryzyka. Przemysław Dryja, Jarosław Drożdż. Forum Kard. 2005 T. 10 nr 2 s. 72-75,
 • Zasady współczesnego postępowania terapeutycznego w udarach mózgu. Przemysław Dryja, Jarosław Drożdż. Forum Kard. 2005 T. 10 nr 2 s. 76-81,
 • Ostra niewydolność nerek. Przemysław Dryja, Ilona Kurnatowska. Podstawy nefrologii dla studentów medycyny / pod red. Michała Nowickiego i Ilony Kurnatowskiej. Łódź 2006 s. 58-67
 • Treatment of hemodialysis patients with fenofibrate effectively reduces plasma lipids and affects plasma redox status. Michał Nowicki, Przemysław Dryja, Grażyna Chwatko, Agnieszka Makówka, Edward Bald. J. Am. Soc. Nephrol. 2007 Vol. 18 abstracts s. 86
 • Przemysław Dryja, Rafał Zwiech, Michał Nowicki: Can fenofibrate treatment effectively and safely reduce lipids and oxidative stress in hemodialysis patients? Nephrol Dial Transplant 2008,22 s 6, 173.
 • Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Sławomir Chrul, Dominik Łacina, Violetta Króliczak, Feliks Kacprzyk : Ocena bezpieczeństwa leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej węglanem magnezu u chorych przewlekle hemodializowanych Nefrol. Dializoter. Pol. 2008 : T. 12, nr 1, s. 182-186,
 • Nowicki Michał, Zwiech Rafał, Dryja Przemysław, Sobański Wojciech. Autonomic neuropathy in hemodialysis patients: questionnaires versus clinical tests. Clin Exp Nephrol. 2009 Jan 20.
 • Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Violetta Króliczak, Sławomir Chrul, Feliks Kacprzyk. Wpływ krótkoterminowego leczenia węglanem magnezu na gospodarkę wapniowo-fosforanową u chorych przewlekle hemodializowanych. Wiad. Lek. 2011 : T. 6, nr 1, s. 9-14,
 • Colin Baigent, Martin J Landray, Jonathan Emberson, David C Wheeler, Charles Tomson, Christoph Wanner, Vera Krane, Alan Cass, Jonathan Craig, Bruce Neal, Lixin Jiang, Lai Seong Hooi, Adeera Levin, Larence Agodoa, Mike Gaziano, Bertram Kasiske, Robert Walker, Ziad A Massy, Bo Feldt-Rasmussen, Udom Krairittichai, Vuddidhej Ophascharoensuk, Bengt Fellstrom, Hallvard Holdaas, Vladimir Tesar, Andrzej Więcek, Diederick Grobbee, Dick de Zeeuw, Carola Gronhagen-Riska, Tanaji Dasgupta, David Lewis, William Herrington, Marion Mafham, William Majoni, Karl Wallendszus, Richard Grimm, Terje Pedersen, Jonathan Tobert, Jane Armitage, Alex Baxter, Chistopher Bray, Yiping Chen, Zhengming Chen, Michael Hill, Carol Knott, Sarah Parish, David Simpson, Peter Sleight, Alan Young, Rory Collins. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo - controlled trial. Lancet 2011 : Vol. 377, nr 9784, s. 2181-2192, Uwagi: grupa badawcza SHARP
 • Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul. Ocena skuteczności preparatu Abseamed- biopodobnej epoetyny alfa - w fazie podtrzymującej leczenia niedokrwistości u chorych przewlekle hemodializowanych Nefrol. Dializoter. Pol. 2011, nr 15, s. 231-234,
 • Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul. Ocena skuteczności cynakalcetu (Mimpara ) i alfakalcydolu w leczeniu różnych stadiów zaawansowania wtórnej nadczynności przytarczyc monitorowanych stężeniami iPTH u chorych przewlekle hemodializowanych. Wiad. Lek. 2011 : T. 64, nr 4, s. 267-273,
 • Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul. Wpływ zmian stężeń sodu w surowicy i gradientu sodowego na międzydializacyjne przyrosty masy ciała u chorych przewlekle hemodializowanych z zachowaną diurezą resztkową i anurycznych. Nefrol. Dializ. Pol. 2012 : T. 16, nr 2, s. 6-10
 • Agnieszka Makówka, Przemysław Dryja, Grażyna Chwatko, Edward Bald, Michał Nowicki. Treatment of chronic hemodialysis patients with low-dose fenofibrate effectively reduces plasma lipids and affects plasma redox status. Lipids Health Dis. 2012 : Vol. 11, s. [1-7]