Profil

Magdalena Szklarek-Kubicka
dr n. med.
z-ca Kierownika Stacji Dializ
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Magdalena Szklarek-Kubicka

dr n. med.
Specjalizacja
 • Nefrologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Transplantologia kliniczna - w trakcie
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członkini Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego,
 • Europejskiego Towarzystwa Dializoterapii i Transplantologii (ERA-EDTA)
 • Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN).
Wiodący obszar medyczny
Dializoterapia, transplantologia kliniczna, stan odżywienia chorych przewlekle hemodializowanych, rehabilitacja chorych przewlekle hemodializowanych
Publikacje naukowe
 • Magdalena Szklarek-Kubicka, Jolanta Fijałkowska-Morawska, Danuta Zaremba-Drobnik, Andrzej Uciński, Stanisław Czekalski, Michał Nowicki: Effect of intradialytic intravenous administration of z~10-3 fatty acids on nutritional status and inflammatory response in hemodialysis patients: a pilot study. J. Renal Nutr. 2009 : Vol. 19, nr 6, s. 487-493.
 • Anna Zawiasa, M. Szklarek-Kubicka, J.Fijałkowska-Morawska, D. Nowak, B. Mamełka, M. Nowicki: Effect of oral fructose load on serum uric acid and lipids in kidney transplant recipients treated with cyclosporine or tacrolimus. Transplant. Proc. 2009 : Vol. 41, nr 1, s. 188-191.
 • Maciej Banasiak, Tadeusz Pietras, Magdalena Szklarek-Kubicka, Michał Nowicki. Tytuł: Dawkowanie leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek. Post. Psychiatr. Neurol. 2008 : T. 17, z. 2, s. 135-140.
 • Maciej Banasiak, Magdalena Szklarek-Kubicka, Michał Nowicki. Tytuł: Pogorszenie kontroli nadciśnienia tętniczego - przyczyny, postępowanie. Czasopismo: Lekarz 2008 : nr 11, s. 86-97.
 • Maciej Niewodniczy, Sylwia Zamojska, Magdalena Szklarek, Michał Nowicki. Tytuł: Wpływ śróddializacyjnych ćwiczeń fizycznych na wydolność i aktywność fizyczną oraz stan odżywienia chorych przewlekle dializowanych. Nefrol. Dializoter. Pol. 2007 : T. 11 supl. 1, s. 35.
 • Sylwia Zamojska, Magdalena Szklarek, Maciej Niewodniczy, Michał Nowicki. Tytuł: Correlates of habitual physical activity in chronic haemodialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2006 : Vol. 21, nr 5, s. 1323-1327.
 • Michał Nowicki, Sylwia Zamojska, Maciej Niewodniczy, Magdalena Szklarek. Tytuł: Influence of intradialytic exercise training on habitual physical activity and nutritional parameters in chronic haemodialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2006 : Vol. 21 suppl. 4, s. iv458.
 • Magdalena Szklarek. Problemy toksykologiczne w medycynie ratunkowej. Tytuł całości: W: Medycyna ratunkowa na dyżurze / pod red. Samuela M. Keima ; tłum. pol. pod red. Franciszka Kokota. Adres wydawniczy: Warszawa, 2006 Strony: s. 412-470.
 • Magdalena Szklarek. Stany nagłe w geriatrii.Tytuł całości: W: Medycyna ratunkowa na dyżurze / pod red. Samuela M. Keima ; tłum. pol. pod red. Franciszka Kokota. Warszawa, 2006 Strony: s. 386-411
 • Magdalena Szklarek. Wpływ krótkookresowej suplementacji żywieniowej w połączeniu ze śródidalizacyjnym podaniem emulsji omega-3 nienasyconych kwasów tłuszczowych na wybrane wykładniki stanu odżywienia i mediatory stanu zapalnego. Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Gastroenterologii i Nefrologii. Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, 13 XII 2006. Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
 • Magdalena Szklarek, Wiesława Bilińska, Joanna Zimmer-Nowicka, Michał Nowicki. Tytuł: Zespoły uszno-nerkowe - problem częstszy niż sądzimy. Opis przypadku i omówienie najczęstszych postaci. Czasopismo: Prz. Pediatr. 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 228-237
 • Sylwia Zamojska, Magdalena Szklarek, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki. Tytuł: Determinants of low daily physical activity in chronic haemodialysis patients. Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant. 2005 : Vol. 20 suppl. 5, s. v138
 • Michał Nowicki, Ewa Smoleń, Magdalena Szklarek. Mikroalbuminuria - niedoceniany wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Czasopismo: Prz. Lek. T. 62 supl. 2, s. 15-17.
 • Magdalena Szklarek-Kubicka, Ilona Kurnatowska. Zakażenie Pneumocystis jiroveci po przeszczepieniu nerki. Czasopismo: Forum Nefrologiczne 2018, tom 11, nr 2, s. 94-101.