Profil

Anna Zawiasa-Bryszewska
dr n. med.
z-ca Kierownika Oddziału
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Dodatkowe miejsca pracy:

Stacja Dializ

Anna Zawiasa-Bryszewska

dr n. med.
Specjalizacja
 • Nefrologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Transplantologia kliniczna - w trakcie
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Dializoterapii i Transplantologii (ERA-EDTA)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Publikacje naukowe
 • Majer J, Zawiasa A, Nowicki M: Eprosartan leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego powikłań. Kardioprofil 2007; 22: 3-12
 • Zawiasa A, Nowicki M: Zakażenia układu moczowego u kobiet w ciąży. Zakażenia 2008; 8: 26-30
 • Zawiasa A, Nowicki M: Leczenie zaburzeń lipidowych u chorych z upośledzoną czynnością nerek. Kardioprofil 2008; 6: 205-212
 • Zawiasa A, Szklarek-Kubicka M, Fijałkowska-Morawska J, Nowak D, Rysz J, Mamełka B, Nowicki M: Influence of oralfructoseload on serum uricacid and lipids in renal transplant recipientstreated with cyclosporineortacrolimus. Transplant. Proc. 2009; 41: 188-191
 • Pietrasiewicz B, Zawiasa A, Nowicki M: Zakażenia układu moczowego. Lekarz Rodzinny 2008; 11: 896-902
 • Murlikiewicz K, Zawiasa A, Nowicki M: Witamina D uniwersalny lek w nefrologii i poza nią? publikacja przyjęta do druku w Polskim Merkuriuszu Lekarskim 2009
 • Kurnatowska I, Zawiasa A, Narbutt J, Wagrowska-Danielewicz M, Stempien M, Nowicki M: Merkel cell carcinoma in a kidney transplant patient: Case report and update on management. Ann Transplant. 2010;15:66-70.
 • Zawiasa A, Nowicki M. Acute effects of fructose consumption on uric acid and plasma lipids in patients with impaired renal function. Metabolism. 2013; 62:1462-9.
 • Makówka A, Zawiasa A, Nowicki M. Prescription-medication sharing among family members: an unrecognized cause of a serious drug adverse event in a patient with impaired renal function. ClinNephrol. 2014 Apr 2.
 • Zawiasa A., Nowicki M. Chora z ostrym uszkodzeniem nerek i białkomoczem nerczycowym. Medycyna po Dyplomie. 09/2014.
 • Muras-Szwedziak K, Zawiasa-Bryszewska A, Bryszewski B, Strzelczyk J, Szwedziak K, Nowicki M, Kurnatowska I. Aspergilloza kręgu szyjnego u chorej we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki. Forum nefrologiczne 2017; 10:139-143.
 • M. Nowicki, A. Zawiasa: Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek. Wielka Interna pod redakcją M. Myśliwca, Medical Tribune Polska 2010, 285-289.
 • M. Nowicki, A. Zawiasa: Zaburzenia lipidowe w chorobach nerek-jak leczyć? W Zaburzenia lipidowe pod red. B. Cybulskiej i L. Kłosiewicz-Latoszek, Tremedia 2010, 2011; 199-211.