Profil

Ilona Kurnatowska
dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi
Kierownik Oddziału Klinicznego
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Ilona Kurnatowska

dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi
Specjalizacja
 • Nefrologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • Europejskiego Towarzystwa Dializoterapii i Transplantologii (ERA-EDTA)
Publikacje naukowe
 • Kosmalski M, Kurnatowska I.Rationalhypoglycemictherapy - nephro-diabetologicview. Pol Merkur Lekarski. 2018 Aug 29;45(266):81-88.
 • Szklarek-Kubicka M, Kurnatowska I. Zakażenie Pneumocystisjiroveci po przeszczepieniu nerki Forum Nefrologiczne 2018;11(2):94-101.
 • Szczecińska K, Łacina D, Kurnatowska I. Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocysti-sjiroveci u chorego we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki Forum Nefrologiczne 2018;11(2):113-119.
 • Kaczmarska M, Grzelak P, Goździk M, Stefańczyk-JakubowiczK, Stefańczyk L, Kurna-towskaI. Arterial vessels reactivity in patients in long term after kidney transplantation. Arch Med Sci 2017 – praca w druku
 • Wilemborek J, Nowicki M, Kurnatowska I. Seasonal Variation of Vitamin D Status in Long-Term Kidney Transplant Recipients. Transplant Proc 2017; 49:2086-2091.
 • Kurnatowska I. Zakażenia grzybicze u chorych po przeszczepieniu nerki. Forum Nefrolo-giczne 2017; 10:114-123.
 • Muras-Szwedziak K, Zawiasa-Bryszewska A, Bryszewski B, Strzelczyk J, Szwedziak K, Nowicki M, Kurnatowska I. Aspergilloza kręgu szyjnego u chorej we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki. Forum nefrologiczne 2017; 10:139-143.
 • Kurnatowska I, Małyska A, Wysocka K, Mazur K, Krawczyk J, Nowicki M. Long-Term Effect of Body Mass Index Changes on Graft Damage Markers in Patients After Kidney Transplantation. Ann Transplant. 2016 Oct 11;21:626-631.
 • Kurnatowska I, Grzelak P, Masajtis-Zagajewska A, Kaczmarska M, Stefańczyk L, Vermeer C, Maresz K, Nowicki M. Plasma Desphospho-Uncarboxylated Matrix Gla Protein as a Marker of Kidney Damage and Cardiovascular Risk in Advanced Stage of Chronic Kidney Disease. Kidney Blood Press Res. 2016;41(3):231-9.
 • Piestrzeniewicz K, Kurnatowska I, Ciurus T, Łuczak K, Drożdż J. Giant T-wave inversion with QT prolongation in a patient with end stage renal disease and hypocalcemia Folia Car-diologica 2016;11(4):327-329.
 • Kurnatowska I, Grzelak P, Masajtis-Zagajewska A, Kaczmarska M, Stefańczyk L, Vermeer C, Maresz K, Nowicki M. Effect of vitamin K2 on progression of atherosclerosis and vascu-lar calcification in non-dialyzed patients with chronic kidney disease stage 3-5.Pol Arch Med Wewn. 2015;125(9):631-40.
 • Masajtis-Zagajewska A, Kurnatowska I, Wajdlich M, Nowicki M. Utility of copeptin and standard inflammatory markers in the diagnostics of upper and lower urinary tract infec-tions.BMC Urol. 2015 Jul 8;15:67.
 • Płuciennik A, Nowicki M, Kurnatowska I. Miejsce antagonistów witaminy K i nowych le-ków przeciwkrzepliwych w leczeniu chorych z przewlekłą chorobą nerek. Polski Prze-gląd Kardiologiczny 2014;3 (16): 122-127.
 • Małyska A, Pawłowicz E, Kurnatowska I, Nowicki M. Zakażenia układu moczowego bakte-rią Klebsiellapneumoniae we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki. Postępy nauk medycznych 2014; 2:76-80.
 • Grzelak P, Kurnatowska I, Nowicki M, Marchwicka-Wasiak M, Podgórski M, Durczyński A, Strzelczyk J, Stefańczyk L. Perfusion disturbances of kidney graft parenchyma evaluated with contrast-enhanced ultrasonography in the immediate period following kidney trans-plantation.Nephron ClinPract. 2013;124(3-4):173-8.
 • Grzelak P, Kurnatowska I, Nowicki M, Strzelczyk J, Durczyński A, Podgórski M, Stefań-czyk L. The diagnostic value of contrast-enhanced ultrasonography in the assessment of per-irenal hematomas in the early post-operative period after kidney transplantation.Clin Trans-plant. 2013 Nov-Dec;27(6):E619-24.
 • Grzelak P, Kurnatowska I, Nowicki M, Muras K, Podgórski M, Strzelczyk J, Stefańczyk L. Detection of transplant renal artery stenosis in the early postoperative period with analysis of parenchymal perfusion with ultrasound contrast agent.Ann Transplant. 2013 Apr 26;18:187-94
 • Masajtis-Zagajewska A, Kurnatowska I, Wajdlich M, Jagodzińska M, Nowicki M. Influence of hemodialysis on incretinhormones and insulin secretion in diabetic and non-diabeticpatients.IntUrolNephrol. 2013 Dec;45(6):1733-40.