Profil

Ilona Kurnatowska
dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi
Kierownik Oddziału Klinicznego
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Ilona Kurnatowska

dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi
Specjalizacja
 • Nefrologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • Europejskiego Towarzystwa Dializoterapii i Transplantologii (ERA-EDTA)
Publikacje naukowe
 • Nowicka M, Górska M, Edyko K, Goździk M, Kurnatowska I. Adherence to pharmacotherapy and lifestyle recommendations among hemodialyzed patients and kidney transplant recipients. Journal of Renal Nutrition 2021; doi.org/10.1053/j.jrn.2020.12.006; article in press
 • Zawiasa-Bryszewska Anna, Brzezińska Olga, Kurnatowska Ilona, Makowska Joanna. Post-transplant manifestation of ankylosing spondylitis: a case report and review of literature”. BMC Nephrology 2021; 22:46
 • Szychowska K, Kurnatowska I. Nerkowe powikłania inhibitorów punktów kontrolnych w immunoterapii chorych onkologicznych. Forum Nefrologiczne 2021. Article in press
 • Bakris GL, Agarwal R, Anker SD., Pitt B, Ruilope LM., Rossing P, Kolkhof P, Nowack C, Schloemer P, Joseph A, Filippatos G, FIDELIO-DKD Investigators. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2020 Dec 3;383(23):2219-2229.doi: 10.1056/NEJMoa2025845.
 • Szychowska K, Kurnatowska I. Zespół wątrobowo-nerkowy. Medical Tribune Stany Nagłe po Dyplomie, 2020, vol. 4, nr 4, s.30-36
 • Nowotwory po przeszczepieniu narządów. [w] Biblioteka chirurga onkologa. Red. Durczyński A, Hogendorf P, Kurnatowska I, Dębska-Ślizień A, Strzelczyk J. Viva Medica, Gdańsk 2020.
 • Kluch M, Kurnatowska I, Matera K, Łokieć K, Puzio T, Czkwianianc E, Grzelak P. Nutrition Trends in Patients Over the Long Term After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2020 Jun 19:S0041-1345(19)31454-X. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.12.055.
 • Jurałowicz E, Bartoszko-Tyczkowska A, Tyczkowska-Sieroń E, Kurnatowska I. Etiology and bacterial susceptibility to antibiotics in patients with recurrent lower urinary tract infections. Pol Arch Intern Med. 2020 May 29;130(5):373-381. doi: 10.20452/pamw.15284.
 • Zawiasa-Bryszewska A, Kurnatowska I. Ostre uszkodzenie nerek u pacjentki z krwiopluciem. Stany Nagłe po Dyplomie 2020;1:36-43.
 • Luis M Ruilope , Rajiv Agarwal , Stefan D Anker , George L Bakris , Gerasimos Filippatos , Christina Nowack , Peter Kolkhof , Amer Joseph, Nicole Mentenich, Bertram Pitt , FIGARO-DKD study investigators. Design and Baseline Characteristics of the Finerenone in Reducing Cardiovascular Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease Trial. Am J Nephrol. 2019;50(5):345-356. doi: 10.1159/000503712
 • Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, Pitt B, Ruilope LM, Nowack C, Kolkhof P, Ferreira AC, Schloemer P, Filippatos G; on behalf of the FIDELIO-DKD study investigators; FIDELIO-DKD study investigators. Design and Baseline Characteristics of the Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease Trial..Am J Nephrol. 2019;50(5):333-344. doi: 10.1159/000503713. Epub 2019 Oct 25.PMID: 31655812
 • Goździk M, Płuciennik A, Zawiasa-Bryszewska A, Nowicka M, Nowicka Z, Wągrowska-Danilewicz M, Kurnatowska I. Acute Kidney Injury Following Exposure to Calcineurin Inhibitors in a Patient with Idiopathic Membranous Nephropathy. Drug Safety – Case Report 2019; 9:6. https://doi.org/10.1007/s40800-019-0103-x
 • Kaczmarska M, Grzelak P, Goździk M, Stefańczyk-Jakubowicz K, Stefańczyk L, Kurnatowska I. Arterial vessel reactivity in patients in the long term after kidney transplantation – preliminary study. Arch Med Sci 2019; 15 (5): 1240–1246
 • Nowicka M, Górska M, Nowicka Z, Edyko K, Edyko P, Wiślicki S, Zawiasa-Bryszewska A, Strzelczyk J, Matych J, Kurnatowska I. Tacrolimus: Influence of the Posttransplant Concentration/Dose Ratio on Kidney Graft Function in a Two-Year Follow-Up. Kidney Blood Press Res. 2019 Sep 13:1-14. doi: 10.1159/000502290
 • Martyna Skręta-Śliwińska, Anna Woźniacka, Ilona Kurnatowska, Maciej Goździk, Agnieszka Żebrowska. Gwałtowny początek tocznia rumieniowatego układowego z rzadko obserwowanymi zmianami skórnymi. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 291–301
 • Zawiasa-Bryszewska A, Mełeń-Mucha G, Goździk M, Wągrowska-Danilewicz M, Kurnatowska I. Progressive kidney failure in a patient with a neuroendocrine neoplasm treated with a somatostatin analogue. Pol Arch Intern Med. 2019 May 2;129 (Spec. Issue 2): 37-38.
 • Prejbisz A, Dobrowolski P, Kosiński P, Bomba-Opoń D, Adamczak M, Bekiesińska-Figatowska M, Kądziela J, Konopka A, Kostka-Jeziorny K, Kurnatowska I, Leszczyńska-Gorzelak B, Litwin M, Olszanecka A, Orczykowski M, Poniedziałek-Czajkowska E, Sobieszczańska-Małek M, Stolarz-Skrzypek K, Szczepaniak-Chicheł L, Szyndler A, Wolf J, Wielgoś M, Hoffman P, Januszewicz A. Management of hypertension in pregnancy - prevention, diagnosis, treatment and long-term prognosis. Kardiol Pol. 2019 Jul 19. doi: 10.33963/KP.14904.
 • Poznański M, Brzeziańska-Lasota E, Kiszałkiewicz J, Kurnatowska I, Kroczyńska-Bednarek J, Pękala-Wojciechowska A, Pietras T, Antczak A. Serum levels and gene expression of pentraxin 3 are elevated in COPD. Adv Med Sci. 2019 Mar;64(1):85-89.
 • Goździk M, Grzejszczak P, Kurnatowska I. Zastosowanie linagliptyny u chorych z cukrzycą potransplantacyjną. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia na podstawie opisu serii przypadków klinicznych. Forum Nefrologiczne 2019;12 (1):33-40
 • Kosmalski M, Kurnatowska I. Cukrzyca u chorego po przeszczepieniu nerki - spojrzenie nefrodiabetologiczne. Forum Nefrol 2019;12(1):11-22.