Profil

Sebastian Majewski
dr n. med.
Kierownik Pracowni Bronchoskopii
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Sebastian Majewski

dr n. med.
Specjalizacja
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby płuc
Doświadczenie
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2004), specjalista chorób wewnętrznych (2011) i specjalista chorób płuc (2014). Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego oddziału łódzkiego PTChP oraz redaktora pomocniczego Advances in Respiratory Medicine - oficjalnego czasopisma PTChP.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP)
 • Międzynarodowych towarzystw European Respiratory Society (ERS)
 • American Thoracic Society (ATS)
Wiodący obszar medyczny
Jego główne nurty zainteresowań naukowych obejmują choroby śródmiąższowe płuc, ze szczególnym uwzględnieniem idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), a także choroby obturacyjne dróg oddechowych (astma i POChP).
Publikacje naukowe
 • Majewski S, Piotrowski WJ. Air Pollution-An Overlooked Risk Factor for Idiopathic Pulmonary Fibrosis. J Clin Med. 2020 Dec 28;10(1):77.
 • Piotrowski WJ, Bestry I, Białas AJ, Boros PW, Grzanka P, Jassem E, Jastrzębski D, Klimczak D, Langfort R, Lewandowska K, Majewski S, Martusewicz- Boros MM, Onisch K, Puścińska E, Siemińska A, Sobiecka M, Szołkowska M, Wiatr E, Wilczyński G, Ziora D, Kuś J. Guidelines of the Polish Respiratory Society for diagnosis and treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Adv Respir Med. 2020;88(1):41-93.
 • Majewski S, Tworek D, Szewczyk K, Kurmanowska Z, Antczak A, Górski P, Piotrowski WJ. Epithelial alarmin levels in exhaled breath condensate in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: A pilot study. Clin Respir J. 2019 Oct;13(10):652-656.
 • Majewski S, Lewandowska K, Martusewicz-Boros MM, Piotrowski WJ. Diagnostic and treatment standards in idiopathic pulmonary fibrosis in the era of antifibrotic drugs in Poland: A real-world practice survey. Adv Respir Med. 2019;87(6):221-230.
 • Majewski S, Tworek D, Szewczyk K, Kiszałkiewicz J, Kurmanowska Z, Brzeziańska-Lasota E, Jerczyńska H, Antczak A, Piotrowski WJ, Górski P. Overexpression of chitotriosidase and YKL-40 in peripheral blood and sputum of healthy smokers and patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019 Jul 22;14:1611-1631.
 • Majewski S, Szewczyk K, Białas AJ, Miłkowska-Dymanowska J, Górski P, Piotrowski WJ. Epithelial Alarmins in Serum and Exhaled Breath in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Prospective One-Year Follow-Up Cohort Study. J Clin Med. 2019 Oct 2;8(10):1590.
 • Majewski S, Białas AJ, Buchczyk M, Gomółka P, Górska K, Jagielska-Len H, Jarzemska A, Jassem E, Jastrzębski D, Kania A, Koprowski M, Krenke R, Kuś J, Lewandowska K, Martusewicz-Boros MM, Roszkowski-Śliż K, Siemińska A, Sładek K, Sobiecka M, Szewczyk K, Tomczak M, Tomkowski W, Wiatr E, Ziora D, Żołnowska B, Piotrowski WJ. A multicentre retrospective observational study on Polish experience of pirfenidone therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: the PolExPIR study. BMC Pulm Med. 2020 May 4;20(1):122.