Profil

Adam Białas
dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Adam Białas

dr hab. n. med., prof. UM w Łodzi
Specjalizacja
 • Choroby płuc
Staże zagraniczne
 • Włochy - Rzym, Campus Bio-Medico D. Roma
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • European Respiratory Society,
 • American College Of Sports Medical,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego,
 • Polskie Towarzystwo Medycy Sportowej,
 • PTCHP
Wiodący obszar medyczny
Choroby płuc, Medycyna Ekstremalna i Medycyna Podróży, Rehabilitacja Pulmonologiczna
Publikacje naukowe
 • Siekacz K, Piotrowski WJ, Iwański MA, Górski P, Białas AJ. The Role of Interaction between Mitochondria and the Extracellular Matrix in the Development of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Oxid Med Cell Longev. 2021 Oct 18;2021:9932442. doi: 10.1155/2021/9932442. PMID: 34707784; PMCID: PMC8545566.
 • Kuczyński W, Wibowo E, Hoshino T, Kudrycka A, Małolepsza A, Karwowska U, Pruszkowska M, Wasiak J, Kuczyńska A, Spałka J, Pruszkowska-Przybylska P, Mokros Ł, Białas A, Białasiewicz P, Sasanabe R, Blagrove M, Manning J. Understanding the Associations of Prenatal Androgen Exposure on Sleep Physiology, Circadian Proteins, Anthropometric Parameters, Hormonal Factors, Quality of Life, and Sex Among Healthy Young Adults: Protocol for an International, Multicenter Study. JMIR Res Protoc. 2021 Oct 6;10(10):e29199. doi: 10.2196/29199. PMID: 34612837.
 • Gwadera Ł, Białas AJ, Górski W, Iwański MA, Miłkowska-Dymanowska J, Górski P, Piotrowski WJ. Gender differences in health-related quality of life measured by the Sarcoidosis Health Questionnaire. Sci Rep. 2021 May 13;11(1):10242. doi: 10.1038/s41598-021-89383-1. PMID: 33986317; PMCID: PMC8119441.
 • Majewski S, Zhou X, Miłkowska-Dymanowska J, Białas AJ, Piotrowski WJ, Malinovschi A. Proteomic profiling of peripheral blood and bronchoalveolar lavage fluid in interstitial lung diseases: an explorative study. ERJ Open Res. 2021 Mar 29;7(1):00489-2020. doi: 10.1183/23120541.00489-2020. PMID: 33816595; PMCID: PMC8005592.
 • Kuczyński W, Kudrycka A, Małolepsza A, Karwowska U, Białasiewicz P, Białas A. The Epidemiology of Obstructive Sleep Apnea in Poland-Polysomnography and Positive Airway Pressure Therapy. Int J Environ Res Public Health. 2021 Feb 22;18(4):2109. doi: 10.3390/ijerph18042109. PMID: 33671515; PMCID: PMC7927121.
 • Białas AJ, Iwański M, Miłkowska-Dymanowska J, Pietrzak M, Majewski S, Górski P, Piotrowski W. The prognostic value of fixed time and self-paced walking tests in patients diagnosed with idiopathic pulmonary fibrosis. Adv Respir Med. 2021;89(1):49-54. doi: 10.5603/ARM.a2020.0193. PMID: 33660248.
 • Karauda T, Kornicki K, Jarri A, Antczak A, Miłkowska-Dymanowska J, Piotrowski WJ, Majewski S, Górski P, Białas AJ. Eosinopenia and neutrophil-to-lymphocyte count ratio as prognostic factors in exacerbation of COPD. Sci Rep. 2021 Feb 26;11(1):4804. doi: 10.1038/s41598-021-84439-8. PMID: 33637803; PMCID: PMC7910289.
 • Białas AJ, Kumor-Kisielewska A, Górski P. Ageing, sex, obesity, smoking and COVID-19 - truths, myths and speculations. Adv Respir Med. 2020;88(4):335-342. doi: 10.5603/ARM.2020.0133. PMID: 32869267.
 • Majewski S, Białas AJ, Buchczyk M, Gomółka P, Górska K, Jagielska-Len H, Jarzemska A, Jassem E, Jastrzębski D, Kania A, Koprowski M, Krenke R, Kuś J, Lewandowska K, Martusewicz-Boros MM, Roszkowski-Śliż K, Siemińska A, Sładek K, Sobiecka M, Szewczyk K, Tomczak M, Tomkowski W, Wiatr E, Ziora D, Żołnowska B, Piotrowski WJ. A multicentre retrospective observational study on Polish experience of pirfenidone therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: the PolExPIR study. BMC Pulm Med. 2020 May 4;20(1):122. doi: 10.1186/s12890-020-1162-6. PMID: 32366291; PMCID: PMC7199354.
 • Piotrowski WJ, Bestry I, Białas AJ, Boros PW, Grzanka P, Jassem E, Jastrzębski D, Klimczak D, Langfort R, Lewandowska K, Majewski S, Martusewicz- Boros MM, Onisch K, Puścińska E, Siemińska A, Sobiecka M, Szołkowska M, Wiatr E, Wilczyński G, Ziora D, Kuś J. Guidelines of the Polish Respiratory Society for diagnosis and treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. Adv Respir Med. 2020;88(1):41-93. doi: 10.5603/ARM.2020.0081. PMID: 32153010.
 • Bilgili H, Białas AJ, Górski P, Piotrowski WJ. Telomere Abnormalities in the Pathobiology of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. J Clin Med. 2019 Aug 16;8(8):1232. doi: 10.3390/jcm8081232. PMID: 31426295; PMCID: PMC6723768.
 • Miłkowska-Dymanowska J, Białas AJ, Szewczyk K, Kurmanowska Z, Górski P, Piotrowski WJ. The usefulness of soluble receptor for advanced glycation end- products in the identification of COPD frequent exacerbator phenotype. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Nov 29;13:3879-3884. doi: 10.2147/COPD.S186170. PMID: 30568439; PMCID: PMC6276626.
 • Białas AJ, Siewiera K, Watała C, Rybicka A, Grobelski B, Kośmider L, Kurek J, Miłkowska-Dymanowska J, Piotrowski WJ, Górski P. Mitochondrial functioning abnormalities observed in blood platelets of chronic smoke-exposed guinea pigs - a pilot study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Nov 9;13:3707-3717. doi: 10.2147/COPD.S175444. PMID: 30519014; PMCID: PMC6233694.
 • Lacwik P, Bialas AJ, Wielanek M, Sklodowska M, Kupczyk M, Gorski P, Kuna P. Single, short-time exposure to heat in a car during sunny day can decrease epinephrine concentration in autoinjectors: a real-life pilot study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Apr;7(4):1362-1364. doi: 10.1016/j.jaip.2018.10.027. Epub 2018 Nov 28. PMID: 30503198.
 • Białas AJ, Liberski PP, Zielińska A, Kumor-Kisielewska A, Szewczyk K, Miłkowska-Dymanowska J, Sitarek P, Piotrowski WJ, Górski P. Morphometric analysis of mitochondria in lymphocytes of patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease - pilot study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Jul 30;13:2313-2318. doi: 10.2147/COPD.S163249. PMID: 30104871; PMCID: PMC6072681.
 • Miłkowska-Dymanowska J, Białas AJ, Obrębski W, Górski P, Piotrowski WJ. A pilot study of daily telemonitoring to predict acute exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Med Inform. 2018 Aug;116:46-51. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2018.04.013. Epub 2018 May 1. PMID: 29887234.
 • Białas AJ, Kornicki K, Ciebiada M, Antczak A, Sitarek P, Miłkowska- Dymanowska J, Piotrowski WJ, Górski P. Monocyte to large platelet ratio as a diagnostic tool for pulmonary embolism in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Pol Arch Intern Med. 2018 Jan 31;128(1):15-23. doi: 10.20452/pamw.4141. Epub 2017 Nov 7. PMID: 29112185.
 • Białas AJ, Pedone C, Piotrowski WJ, Antonelli Incalzi R. Platelet distribution width as a prognostic factor in patients with COPD - pilot study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Aug 1;12:2261-2267. doi: 10.2147/COPD.S131868. PMID: 28814854; PMCID: PMC5546588.
 • Białas AJ, Sitarek P, Miłkowska-Dymanowska J, Piotrowski WJ, Górski P. The Role of Mitochondria and Oxidative/Antioxidative Imbalance in Pathobiology of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:7808576. doi: 10.1155/2016/7808576. Epub 2016 Dec 26. PMID: 28105251; PMCID: PMC5220474.
 • Eber E, Kovacs G, Bialas A, Midulla F, Mulambia Y, Ayuk A. Summer schools of adult and paediatric respiratory medicine: course report. Breathe (Sheff). 2018 Dec;14(4):264-268. doi: 10.1183/20734735.026018. PMID: 30519291; PMCID: PMC6269185.