Dzierżawa z przeznaczeniem pod parking nr 24/KC/ZP/U/2023