37/ZP/2020 Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego wraz z modułem gospodarki materiałowej i środków trwałych (ERP) oraz integracja z istniejącymi systemami informatycznymi typy HIS

30 grudnia 2020
Zakończone
  1. TREŚĆ OGŁOSZENIA
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 08.01.2021 r.
  4. WYJAŚNIENIE SIWZ 08.01.2021 r.
  5. Załączniki do Wzoru umowy 37 ZP 2020
  6. WYJAŚNIENIE SIWZ 12.01.2021 r.
  7. Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.01.2021 r.
  8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.02.2021 r.