Profil

Piotr Maciejewski
lek.
Z-ca Koordynatora
  • ul. Kopcińskiego 22
    90-153 Łódź

Dodatkowe miejsca pracy:

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Piotr Maciejewski

lek.
Specjalizacja
  • Chirurgia ogólna