Profil

Jerzy Marczak
dr n. med.
Kierownik Oddziału Klinicznego
  • ul. Kopcińskiego 22
    90-153 Łódź

Jerzy Marczak

dr n. med.
Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Choroby płuc
Doświadczenie
Kierownik Oddziału Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, adiunkt Kliniki Pneumonologii UM w Łodzi, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1994), specjalista chorób wewnętrznych (2003), specjalista chorób płuc (2007). Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pulmonologii.
Wiodący obszar medyczny
Główne zainteresowania zawodowe to choroby śródmiąższowe płuc, POChP, infekcje układu oddechowego oraz mukowiscydoza dorosłych.