Profil

Jerzy Marczak
dr n. med.
Kierownik Oddziału Klinicznego
  • ul. Kopcińskiego 22
    90-153 Łódź

Jerzy Marczak

dr n. med.
Specjalizacja
  • Choroby wewnętrzne
  • Choroby płuc
Doświadczenie
Kierownik Oddziału Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, adiunkt Kliniki Pneumonologii UM w Łodzi, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1994), specjalista chorób wewnętrznych (2003), specjalista chorób płuc (2007). Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pulmonologii.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • PTCHP
  • ERS
Wiodący obszar medyczny
Główne zainteresowania zawodowe to choroby śródmiąższowe płuc, POChP, infekcje układu oddechowego oraz mukowiscydoza dorosłych.