Profil

Adam Stańczyk
dr n. med.
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Adam Stańczyk

dr n. med.
Specjalizacja
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - sekcja Niewydolności Serca
Publikacje naukowe
 • Krzesiński Paweł, Siebert Janusz, Jankowska Ewa A., Galas Agata, Piotrowicz Katarzyna, Stańczyk Adam, Siwołowski Paweł, Gutknecht Piotr, Chrom Paweł, Murawski Piotr, Walczak Andrzej, Szalewska Dominika, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Gielerak Grzegorz. „Nurse-led ambulatory care supported by non-invasive haemodynamic assessment after acute heart failure decompensation.” ESC Heart Failure, 2021 Jan 18 [Online ahead of print], s. 1-9,
 • Adam Stańczyk „Head-up tilt test – a rationale for using in diagnosis of syncope”. Heart Vessels Transplant 2021; 5: 4; doi: 10.24969/hvt.2020.225
 • Chris J., Laroche Cecile, Crespo-Leiro Maria G., Anker Stefan D., Coats Andrew J. S., Diaz-Molina Beatria, Filippatos Gerasimos, Lainscak Mitja, Maggioni Aldo P., McDonagh Theresa, Mebazaa Alexandre, Metra Marco, Moura Brenda, Mullens Wilfried, Piepoli Massimo F., Rosano Giuseppe M. C., Ruschitzka Frank, Seferovic Petar M., Lund Lars H., Krzesiński Paweł, Piotrowicz Katarzyna, Uziębło-Życzkowska Beata, Stańczyk Adam, Skrobowski Andrzej. „Association between loop diuretic dose changes and outcomes in chronic heart failure: observations from the ESC-EORP Heart Failure Long-Term Registry.” European Journal of Heart Failure 2020 : Vol. 22, nr 8, s. 1424-1437,
 • Pałkowska-Goździk Ewelina, Piotrowicz Katarzyna, Krzesiński Paweł, Stańczyk Adam, Skrobowski Andrzej, Gielerak Grzegorz. „Crosstalk between dietary pattern, anthropometric parameters, and adiponectin concentration among patients with metabolic syndrome.” Metabolic Syndrome and Related Disorders 2020 Nov 9 [Online ahead of print], s. 1-7,
 • Wójcik Agnieszka, Gielerak Grzegorz, Krzesiński Paweł, Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna. „Powiązania wrażliwości baroreceptorów z wydolnością fizyczną na podstawie oceny żołnierzy o różnym poziomie wytrenowania.” Lekarz Wojskowy 2020 : T. 98, nr 1, s. 26-32,
 • Gielerak Grzegorz, Krzesiński Paweł, Piotrowicz Katarzyna, Murawski Piotr, Skrobowski Andrzej, Stańczyk Adam, Galas Agata, Uziębło-Życzkowska Beata, Kaźmierczak-Dziuk Anna, Maksimczuk Joanna, Miernik-Podleśko Sylwia, Grzęda Monika, Sopolińska Emilia, Kiliszek Marek, Wojda Lidia. „The prevalence of cardiovascular risk factors among polish soldiers: the results from the MIL-SCORE program.” Cardiology Research and Practice 2020 : Vol. 2020, Article ID 3973526, s. 1-7,
 • Rossignol Patrick, Lainscak Mitja, Crespo-Leiro Maria G., Laroche Cecile, Piepoli Massimo F., Filippatos Gerasimos, Rosano Giuseppe M. C., Savarese Gianluigi, Anker Stefan D., Seferovic Petar M., Ruschitzka Frank, Coats Andrew J. S., Mebazaa Alexandre, McDonagh Theresa, Sahuquillo Ana, Penco Maria, Maggioni Aldo P., Lund Lars H., Krzesiński Paweł, Piotrowicz Katarzyna, Uziębło-Życzkowska Beata, Stańczyk Adam, Skrobowski Andrzej. „Unravelling the interplay between hyperkalaemia, renin-angiotensin-aldosterone inhibitor use and clinical outcomes. Data from 9222 chronic heart failure patients of the ESC-HFA-EORP Heart Failure Long-Term Registry.” European Journal of Heart Failure 2020 : Vol. 22, nr 8, s. 1378-1389,
 • Galas Agata, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Piechota Wiesław, Uziębło-Życzkowska Beata, Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna, Banak Małgorzata. „Complex assessment of patients with decompensated heart failure: The clinical value of impedance cardiography and N-terminal pro-brain natriuretic peptide.” Heart & Lung 2019 : Vol. 48, nr 4, s. 294-301,
 • Kurpaska Małgorzata, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Uziębło-Życzkowska Beata, Banak Małgorzata, Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna. „Exercise impedance cardiography reveals impaired hemodynamic responses to exercise in hypertensives with dyspnea.” Hypertension Research 2019 : Vol. 42, nr 2, s. 211-222,
 • Kurpaska Małgorzata, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Uziębło-Życzkowska Beata, Banak Małgorzata, Piotrowicz Katarzyna, Stańczyk Adam. „Multiparameter assessment of exercise capacity in patients with arterial hypertension.” Clinical and Experimental Hypertension SZ: 2019 : Vol. 41, nr 7, s. 599-606,
 • Galas Agata, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Piechota Wiesław, Uziębło-Życzkowska Beata, Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna, Jurek Agnieszka, Michalczyk Łukasz, Kurpaska Małgorzata, Banak Małgorzata, Skrobowski Andrzej. „Niewydolność serca jako wielonarządowy zespół kliniczny - charakterystyka kliniczna chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca.” Pediatria i Medycyna Rodzinna 2019 : T. 15, nr 2, s. 137-144,
 • Piotrowicz R., Krzesiński Paweł, Balsam P., Kempa M., Główczyńska R., Grabowski M., Kołtowski Ł., Lewicka E., Peller M., Piotrowicz E., Podolec J., Stańczyk Adam, Zajdler J., Opolski G. „Rozwiązania telemedyczne w kardiologii - opinia ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk” Kardiologia Polska 2018 : T. 76, nr 3, s. 698-707,
 • Stańczyk A[dam], Krzesiński P[aweł], Piotrowicz K[atarzyna], Banak M[ałgorzata], Chciałowski A[ndrzej], Rozbicki P[aweł], Dąbrowiecki P[iotr], Badyda A., Gielerak G[rzegorz]. „The result of flow mediated dilation test is not a dichotomous - the initial study.”Journal of Hypertension 2018 : Vol. 36, Suppl. 1, s. e223 abstract
 • Stańczyk Adam. „Zanieczyszczenia powietrza a układ krążenia. Czy źródło zanieczyszczeń ma znaczenie.” Lekarz Wojskowy 2017 : T. 95, nr 1, s. 16-22,
 • Stańczyk Adam, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Kurpaska Małgorzata, Uziębło-Życzkowska Beata, Piotrowicz Katarzyna, Skrobowski Andrzej. "REVERSE" vascular reaction after brachial artery occlusion (FMD) is related to the impaired hemodynamics in hypertensives. Journal of Hypertension 2016 : Vol. 34, e-Suppl. 2, s. e338-e339 16.
 • Stańczyk Adam, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Uziębło-Życzkowska Beata, Piotrowicz Katarzyna B., Skrobowski Andrzej. „Impedance cardiography better characterizes hemodynamic alterations related with left ventricular diastolic function in hypertensive men than women. Journal of Hypertension 2016 : Vol. 34, e-Suppl. 2, s. e243, tab.
 • Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna, Krzesiński Paweł. „Długotrwały monitoring jako podstawowe badanie w poszukiwaniu arytmii u osób uprawiających sport.” W: Sport wyczynowy i rekreacyjny - problemy kardiologa i internisty. Pod red.: Mirosława Dłużniewskiego, Zbigniewa Kalarusa, Witolda Pikto-Pietkiewicza, Ryszarda Piotrowicza, Beaty Średniawy. Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014 s. 47-54
 • Stańczyk Adam, Hendzel Piotr, Gielerak Grzegorz G. „Isolated myocardial bridge required by-pass grafting in 26-year-old syncopal woman / Puente miocardico aislado con necesidad de cirugia coronaria en una enferma de 26 anos con sincopes.” Revista Espanola de Cardiología (English Edition) 2012 : Vol. 65, nr 8, s. 775-776,
 • Stańczyk Adam. „Zastosowanie wszczepialnego rejestratora zdarzeń w diagnostyce nawracającycyh omdleń o niejasnej etiologii.” Folia Cardiol. Excerpta 2010 : T. 5, Supl. A, s. 10-13,
 • Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak. „Omdlenia u pacjentów w wieku podeszłym’. Medycyna po dyplomie.2011.