Profil

Adam Stańczyk
dr n. med.
Kierownik Pododdziału
 • ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

Adam Stańczyk

dr n. med.
Specjalizacja
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • European Society of Cardiology
 • Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Sekcja Niewydolności Serca PTK
Wiodący obszar medyczny
Diagnostyka omdleń dysantononii; nadciśnienie tętnicze; niewydolności serca.
Publikacje naukowe
 • Krzesiński Paweł, Jankowska Ewa A., Siebert Janusz, Galas Agata, Piotrowicz Katarzyna, Stańczyk Adam, Siwołowski Paweł, Gutknecht Piotr, Chrom Paweł, Murawski Piotr, Walczak Andrzej , Szalewska Dominika, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Gielerak Grzegorz: Effects of an outpatient intervention comprising nurse-led non-invasive assessments, telemedicine support and remote cardiologists' decisions in patients with heart failure (AMULET study): a randomised controlled trial, European Journal of Heart Failure, 2021, s. 1-13,
 • Stańczyk Adam. Current pharmacological treatment of heart failure: What is new in the 2021 ESC guidelines? Heart Vessels Transplant 2021; 5: doi: 10.24969/hvt.2020.273
 • Stańczyk Adam. Head-up tilt test – a rationale for using in diagnosis of syncope. Heart Vessels Transplant 2021; 5: 4; 14-20;
 • Piotrowicz Ryszard, Krzesiński Paweł, Balsam Paweł, Piotrowicz Ewa, Kempa Maciej, Lewicka Ewa, Główczyńska Renata, Grabowski Marcin, Kołtowski Łukasz, Peller Michał, Szafran Bartosz, Zajdel-Całkowska Justyna, Pachocki Jan, Podolec Jakub, Stańczyk Adam, Opolski Grzegorz. Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021). Kardiologia Polska 2021 : Vol. 79, nr 2, s. 227-241,
 • Pałkowska-Goździk Ewelina, Piotrowicz Katarzyna, Krzesiński Paweł, Stańczyk Adam, Skrobowski Andrzej, Gielerak Grzegorz. Crosstalk between dietary pattern, anthropometric parameters, and adiponectin concentration among patients with metabolic syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders 2021 : Vol. 19, nr 3, s. 137-143,
 • Krzesiński Paweł, Siebert Janusz, Jankowska Ewa A., Galas Agata, Piotrowicz Katarzyna, Stańczyk Adam, Siwołowski Paweł, Gutknecht Piotr, Chrom Paweł, Murawski Piotr, Walczak Andrzej, Szalewska Dominika, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Gielerak Grzegorz. Nurse-led ambulatory care supported by non-invasive haemodynamic assessment after acute heart failure decompensation. ESC Heart Failure 2021 : Vol. 8, nr 2, s. 1018-1026,
 • Krzesiński Paweł, Siebert Janusz, Jankowska Ewa Anita, Banasiak Waldemar, Piotrowicz Katarzyna, Stańczyk Adam, Galas Agata, Walczak Andrzej, Murawski Piotr, Chrom Paweł, Gutknecht Piotr, Siwołowski Piotr, Ponikowski Piotr, Gielerak Grzegorz. Rationale and design of the AMULET study: A new Model of telemedical care in patients with heart failure. ESC Heart Failure 2021 April 22 [Online ahead of print], s. 1-11,
 • Krzesiński Paweł, Galas Agata, Piotrowicz Katarzyna, Stańczyk Adam, Siebert Janusz, Jankowska Ewa A., Siwołowski Paweł, Gutknecht Piotr, Chrom Paweł, Szalewska Dominika, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Gielerak Grzegorz. The short-term benefit from nurse-led ambulatory care supported by non-invasive haemodynamic assessment in patients after acute heart failure decompensation depends on time since hospital discharge. Kardiologia Polska 2021 May 18 [Online ahead of print],
 • Kapelios Chris J., Laroche Cecile, Crespo-Leiro Maria G., Anker Stefan D., Coats Andrew J. S., Diaz-Molina Beatria, Filippatos Gerasimos, Lainscak Mitja, Maggioni Aldo P., McDonagh Theresa, Mebazaa Alexandre, Metra Marco, Moura Brenda, Mullens Wilfried, Piepoli Massimo F., Rosano Giuseppe M. C., Ruschitzka Frank, Seferovic Petar M., Lund Lars H., Krzesiński Paweł, Piotrowicz Katarzyna, Uziębło-Życzkowska Beata, Stańczyk Adam, Skrobowski Andrzej. Association between loop diuretic dose changes and outcomes in chronic heart failure: observations from the ESC-EORP Heart Failure Long-Term Registry. European Journal of Heart Failure 2020 : Vol. 22, nr 8, s. 1424-1437,
 • Gielerak Grzegorz, Krzesiński Paweł, Piotrowicz Katarzyna, Murawski Piotr, Skrobowski Andrzej, Stańczyk Adam, Galas Agata, Uziębło-Życzkowska Beata, Kaźmierczak-Dziuk Anna, Maksimczuk Joanna, Miernik-Podleśko Sylwia, Grzęda Monika, Sopolińska Emilia, Kiliszek Marek, Wojda Lidia. The prevalence of cardiovascular risk factors among Polish soldiers: the results from the MIL-SCORE program. Cardiology Research and Practice 2020 : Vol. 2020, Article ID 3973526, s. 1-7
 • Galas Agata, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Piechota Wiesław, Uziębło-Życzkowska Beata, Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna, Banak Małgorzata. Complex assessment of patients with decompensated heart failure: The clinical value of impedance cardiography and N-terminal pro-brain natriuretic peptide. Heart & Lung 2019 : Vol. 48, nr 4, s. 294-301,
 • Kurpaska Małgorzata, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Uziębło-Życzkowska Beata, Banak Małgorzata, Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna. Exercise impedance cardiography reveals impaired hemodynamic responses to exercise in hypertensives with dyspnea. Hypertension Research 2019 : Vol. 42, nr 2, s. 211-222,
 • Kurpaska Małgorzata, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Uziębło-Życzkowska Beata, Banak Małgorzata, Piotrowicz Katarzyna, Stańczyk Adam. Multiparameter assessment of exercise capacity in patients with arterial hypertension. Clinical and Experimental Hypertension 2019 : Vol. 41, nr 7, s. 599-606,
 • Stańczyk A[dam], Krzesiński P[aweł], Piotrowicz K[atarzyna], Banak M[ałgorzata], Chciałowski A[ndrzej], Rozbicki P[aweł], Dąbrowiecki P[iotr], Badyda A., Gielerak G[rzegorz]. The result of flow mediated dilation test is not a dichotomous - the initial study. Journal of Hypertension 2018 : Vol. 36, Suppl. 1, s. e223
 • Stańczyk Adam. Zanieczyszczenia powietrza a układ krążenia. Czy źródło zanieczyszczeń ma znaczenie? Lekarz Wojskowy 2017 : T. 95, nr 1, s. 16-22,
 • Stańczyk Adam, Krzesiński Paweł, Gielerak Grzegorz, Kurpaska Małgorzata, Uziębło-Życzkowska Beata, Piotrowicz Katarzyna, Skrobowski Andrzej. "REVERSE" vascular reaction after brachial artery occlusion (FMD) is related to the impaired hemodynamics in hypertensives. Journal of Hypertension 2016 : Vol. 34, e-Suppl. 2, s. e338-e339
 • Krzesiński Paweł, Stańczyk Adam, Gielerak Grzegorz, Piotrowicz Katarzyna. The hemodynamic patterns in hypertensive men and women of different age. Journal of Human Hypertension 2016 : Vol. 30, nr 3, s. 175-188.
 • Stańczyk Adam, Piotrowicz Katarzyna, Krzesiński Paweł. Długotrwały monitoring jako podstawowe badanie w poszukiwaniu arytmii u osób uprawiających sport. W: Sport wyczynowy i rekreacyjny - problemy kardiologa i internisty. Pod red.: Mirosława Dłużniewskiego, Zbigniewa Kalarusa, Witolda Pikto-Pietkiewicza, Ryszarda Piotrowicza, Beaty Średniawy. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2014 s. 47-54
 • Stańczyk Adam, Hendzel Piotr, Gielerak Grzegorz G.. Isolated myocardial bridge required by-pass grafting in 26-year-old syncopal woman / Puente miocardico aislado con necesidad de cirugia coronaria en una enferma de 26 anos con sincopes. Revista Espanola de Cardiología (English Edition) 2012 : Vol. 65, nr 8, s. 775-776,
 • Stańczyk Adam, Kaczmarek Krzysztof. Przydatność i bezpieczeństwo stosowania wszczepialnych rejestratorów zdarzeń - doniesienie wstępne. Lekarz Wojskowy 2009 : T. 87, nr 2, s. 73-79,