Profil

Marcin Bakalarz
lek.
  • ul. Kopcińskiego 22
    90-153 Łódź

Dodatkowe miejsca pracy:

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Marcin Bakalarz

lek.
Specjalizacja
  • Neurologia