Darowizny 2019

OTRZYMANE DAROWIZNY

Podmiot leczniczy informuje, że w roku 2019 otrzymał darowizny przeznaczone na cele ochrony zdrowia i promocji w ogólnej kwocie 806 562,70 pln, w tym darowizny otrzymane od osób prawnych zgodnie z kryterium określonym w art. 18 ust 1e pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, według poniższego wykazu:

Lp

NAZWA / ADRES DARCZYŃCY

Kwota
[PLN]

1

Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39 b 02-672 Warszawa

429.496,74

2

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Niedźwiedzia 2a  02-737 Warszawa

  222.000,00

3

Bayer Sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 158     02-326 Warszawa

 34.323,01

4

UCB Pharma Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8  00-380 Warszawa

   68.216,77

 

Łódź, dn. 24.04.2020 r.