3/ZP/2020 Wdrożenie i integracja e-Usług – Rozbudowa i serwis systemu informatycznego SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w projekcie ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

10 sierpnia 2020
Zakończone

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/barlicki

Ogłoszenie 2020/S 153-375178 z dn. 10.08.2020 r.